Úvod > Akce

Akce

Akce

Vlastní akce:

  • pořádání seminářů, workshopů a školení přikládáme velkou důležitost, protože kromě výměny odborných informací a zkušeností, dochází k navazování trvalé spolupráce při realizaci dalších projektů
  • semináře do cca 40 osob pořádáme ve vlastních klimatizovaných prostorách se zázemím laboratoře a dílny
  • pro velké semináře využíváme konferenčních sálů v nedalekých prostorách hotelu Čertousy
  • semináře pořádáme i tzv. ,,na klíč“ dle požadavků našich dodavatelů či odběratelů

Externí akce:

  • pravidelně se účastníme kongresů, sympózií a veletrhů jako jsou:  Salima, Vinex, TechAgro
  • získali jsme hlavní cenu Zlatá MEFA v kategorii laboratorní techniky. Oceněn byl systém přístrojů pro automatickou přípravu živných půd v mikrobiologii.
  • v roce 2012 jsme získali cenu TechAgro 2012 – Grand Prix pro vozový vzorkovač VV05 (podrobnosti a video zde)
  • prezentujete se formou inzerce, článků v odborném tisku

Akce v roce 2014-2015 – fotogalerie zde

 Připravujeme akce v roce 2017:

    30.-31.03.2017 – Bezpečnosť a kontrola potravín

| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox