Úvod > Oborové členění

Oborové členění

 1. Ingredience
 2. Diagnostika a mikrobiologie
 3. Přístroje
 4. Vlastní výrobky
 5. Služby
 6. Technologie
 7. Výukové přístroje

Dodávaný sortiment, které mimo jiné nabízíme, prochází celou řadou oborů:

Mlékárenský průmysl:

 • kulturyIngredience:
 1. Kultury (řady DELVO…)
 2. Syřidla (Fromase, Maxiren…)
 3. Přípravky pro povrchové ošetření sýrů (vosky, PVA nátěry…)
 4. Speciální produkty (Nisin, Kaseinové známky, Laktáza…)
 • Kontrola kvality:
 1. Testy a zařízení pro stanovení RIL
 2. Analyzátory obsahových složek mléka
 3. Přístroje pro senzorickou analýzu
 4. absorbéryNIR analyzátory
 • Mikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Analyzátory pro ,,rychlou´´ mikrobiologickou kontrolu
 • Balení do ochranné atmosféry:
 1. Laboratorní přístroje pro kontrolu balení do MAP
 2. On-line analyzátory pro kontrolu balení do MAP
 3. Absorbéry O2

Obilnářský, krmivářský a mlýnsko-pekárenský průmysl:

 • Ingredience:
 1. Enzymy
 2. Sušené kvasy a přírodní barviva
 • Diagnostika pro kontrolu kvality:
 1. Testy a přístroje pro stanovení mykotoxinů v obilovinách
 • Přístroje a zařízení:
 1. Odběr a úprava vzorků
 2. Vlhkoměry
 3. Stanovení čísla poklesu
 4. NIRStanoven množství a kvality lepku
 5. Stanovení mykotoxinů
 6. NIR analyzátory
 7. Přístroje pro reologii mouky a těsta
 8. Přístroje pro analýzu textury
 9. Analyzátory pro stanovení bílkovin (metoda Kjeldahla)
 10. Analyzátory pro stanovení vlákniny
 • Mikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Přístroje, zařízení a pomůcky pro mikrobiologickou kontrolu

ebulioskopPivovarský a sladařský průmysl

 • Přístroje a zařízení:
 1. Analyzátory sladu (NIR, vlhkoměry,…)
 2. Analyzátory pro stanovení obsahu alkoholu a stupňovitosti
 3. Refrektometry
 • Mikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Přístroje, zařízení a pomůcky mikrobiologickou kontrolu

Ovocnářský průmysl

 • reichetPřístroje a zařízení:
 1. Refraktometry
 2. Turbidimetry
 • Mikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Přístroje, zařízení a pomůcky mikrobiologickou kontrolu

Vinařský průmysl:

 • sudIngredience:
 1. Taniny, chipsy
 2. Čiřící prostředky
 3. Stabilizace
 4. Filtrace
 5. Přípravky pro alkoholové kvašení
 6. Enzymy
 7. Kvasinky
 8. Bakterie pro jablečno-mléčné kvašení
 9. Sanitace
 10. Pomocný materiál

Přípravky pro lihovarnictví  zde

Přípravky pro pěstitelské pálení  zde

 • cerpadloTechnologie (zařízení, přístroje pro laboratoře…):
 1. Dubové sudy
 2. Skladovací systémy
 3. Zátky přírodní, syntetické, šroubové…
 4. Flotační zařízení
 5. Čerpadla
 6. Odstopkovače hroznů
 7. Vibrační násypky, třídící stoly
 8. Lisy
 9. Pásové dopravníky
 10. Mikrooxidace
 11. fitraceMikrofiltrace, filtrace
 12. Vyvíječe páry
 13. Mytí lahví
 14. Plnící zařízení
 15. Kontejnery pro uskladnění lahví
 • Přístroje a zařízení:
 1. Analyzátory pro stanovení obsahu alkoholu
 2. Refraktometry
 3. Rychlá analýza SO2
 4. Stanovení obsahu celkových kyselin
 5. ebulioskopStanovení pH
 6. On-line měření
 • Mikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Přístroje, zařízení a pomůcky mikrobiologickou kontrolu
 3. Přístroje pro rychlou kontrolu sanitace

Veterinární diagnostika:

 • Diagnostika:
 1. Diagnostické soupravy pro velká zvířata a drůbež
 2. bactiDiagnostické soupravy pro malá zvířata
 • Přístroje:
 1. Biochemické analyzátory
 2. Monitorovací systém

Zemědělství a krmivářství:

 • vzorkovačRostlinná výroba:
 1. Vzorkovače obilovin
 2. Vlhkoměry
 3. NIR analyzátory
 4. Stanovení čísla poklesu
 5. Stanovení mykotoxinů
 • Živočišná výroba:
 1. Testy a zařízení pro stanovení RIL
 2. Analyzátory obsahových složek mléka
 • zivne pudyMikrobiologická kontrola:
 1. Živné půdy pro mikrobiologickou kontrolu
 2. Přístroje, zařízení a pomůcky mikrobiologickou kontrolu


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox