absorbérAbsorbéry kyslíku

Absorbéry kyslíku umožňují absorbovat veškerý kyslík z uzavřeného obalu tak, aby byly vytvořeny anaerobní podmínky, které zabraňují růstu nežádoucí mikroflóry. Jsou určeny především pro potravinářský průmysl, ale je možno je aplikovat všude tam, kde je nutno odstranit kyslík z uzavřeného prostoru.

Absorbéry kyslíku jsou speciální sáčky naplněné netoxickou sloučeninou zajišťující pohlcování kyslíku v těsně uzavřeném obalu s potravinou či jiným, na kyslík citlivým produktem. Podle druhu má každý absorbér definovanou kapacitu absorpce, která zůstává zachována až do vysycení kyslíkem. Tak je možno při správné volbě dosáhnout téměř nulového obsahu kyslíku po celou dobu trvanlivosti výrobku. Absorbéry i proces absorpce je netoxický, jsou schváleny pro přímý styk s potravinou včetně obalu. Absorbéry pohlcují veškerý zbytkový kyslík, tzn. nejen okolní kyslík mezi obalem a produktem ale i ten, který se z většiny potravin uvolňuje postupně zevnitř výrobku (našlehané, nakynuté, mixované výrobky) a zároveň i kyslík, který vždy více či méně difunduje přes obal.

Absolutní snížení obsahu kyslíku může v některých případech podpořit nárust anaerobní mikróflory, která využívá oxid uhličitý přítomný v obalu. Absorbéry OxyFree 504 série absorbují limitované, ale definované množství CO2 a omezují tím případný nárust anaerobní mikroflóry. Tato limitovaná absorpce neovlivňuje zásadně obsah CO2, který se aplikuje při použití modifikované atmosféry.

Výhody absorbérů

 • Zabránění růstu plísní a aerobních patogenů
 • Není třeba používat systémy s vyplachováním ochranným plynem
 • Mohou doplňovat systémy s modifikovanou atmosférou, ekonomicky odstraňují zbytky kyslíku
 • Zabraňují změnám barvy oxidací
 • Omezují oxidaci tuků, především nenasycených
 • Likvidují živé i larvální stádia hmyzu
 • Snižují obsah kyslíku pod 0,1%
 • Celkově prodlužují trvanlivost výrobků
 • Je možno snížit nebo eliminovat použití konzervačních látek BHA, BHT, SO2, benzoany…
 • Absorbují i oxid uhličitý (limitovaně)
 • Minimální ztráta kapacity absorbérů při skladování – trvanlivost 18 měsíců od data výroby.

Použití při výrobě

 • Chléb, pečivo, koláče, pizza, koblihy, hamburgery
 • Těsta, knedlíky
 • Cukrářské výrobky
 • Sušené maso a masné výrobky, snacky
 • Sušené ovoce a zelenina,
 • Přírodní farmaceutické výrobky
 • Čaj, tabák, obilí, kůže, starožitnosti

Aplikace

Absorbéry je možno aplikovat prostým vkládáním do obalu ručně nebo mechanizovaně, je možno použít samolepicí absorbéry k nalepení na vnitřní stranu obalu a zabránit tak smísení s obsahem nebo použít absorbéry v rolích pro mechanizované aplikátory. Každý typ má definovaný tzv. aplikační čas, to je doba, za kterou by měl být po otevření přepravního obalu aplikován a uzavřen. Aplikační časy jsou v rozsahu 20 minut až 3 hodin dle typu. V případě speciálních aplikací pro mikrovlnný ohřev nebo pro produkty procházející detektory kovů jsou k dispozici typy s absorpční látkou na neželezné bázi.

Výběr absorbéru

Při výběru absorbéru kontaktujte naše aplikační zastoupení pro optimální volbu. Volba je závislá nejen na množství kyslíku, který je třeba odstranit, ale i na typu výrobku, požadované rychlosti snížení obsahu O2, teplotě skladování produktu, obalovém materiálu, mechanizaci aplikace, baleném produktu apod. Kapacita standardních velikostí je v rozsahu 30 – 1000 ml kyslíku. Naši aplikační technici Vám pomohou s výběrem vhodného absorbéru a vzhledem k tomu, že mají k dispozici měřicí techniku, mohou sledovat celý proces vývoje modifikované atmosféry ve Vašem obalu bez absorbéru i s ním.


  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox