Úvod > Přístroje > Balení a balené potraviny > Kontrola modifikované atmosféry

Kontrola modifikované atmosféry

PBI DansensorPBI Dansensor je světový dodavatel vysoce kvalitního zařízení pro stanovení zbytkového množství O2 ,CO2 a CO v obalech s ochrannou atmosférou (MA)

Přístroje jsou využitelné v laboratořích i pro přímé nasazení na balicí linky, kde je důležitá on-line kontrola kvality – najdou své uplatnění v potravinářském, elektronickém, farmaceutickém i hutním průmyslu. Přístroje PBI-Dansenzor umožňují komplexní kontrolu kvality modifikované atmosféry ve vašich obalech.

Všechny zde uvedené přístroje jsou servisovány našimi techniky, kalibrace Zr-senzorů provádíme dle požadavku zákazníka, nejlépe jednou ročně. Z této kalibrace je vystaven protokol pro vaše systémy jakosti. Podrobnější informace o systému preventivních kontrol, kalibrací a servisních zásahů naleznete v sekci Servis.

Laboratorní Off-line analýza modifikované atmosféry

Tyto přístroje umožňují rychlou a jednoduchou vpichovou kontrolu modifikované atmosféry v obalech . Přístroje jsou podle typu vybaveny elektrochemickým nebo zirkoniovým senzorem kyslíku, případně duálním IR senzorem CO2. Jejich robustní design umožňuje použití jak v laboratorní kontrole, tak i v provozních podmínkách. Podle typu zajišťují záznam naměřených hodnot s dohledatelností výsledků a práci s daty.

 • Check Mate Check Mate II, III – stolní analyzátor obsahu kyslíku, oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého vybavený vysoce přesným a stabilním zirkoniovým senzorem kyslíku. Volitelně i v kombinaci s IR duálním CO2 senzorem 0-100%. Umožňuje ukládání naměřených hodnot, případně použití zvláštního PBI software pro další práci s daty. Pro zvláštní účely existuje i verze s elektrochemickým senzorem kyslíku a verze s elektrochemickým senzorem oxidu uhelnatého.
 • Check Point I – přenosný ruční analyzátor obsahu kyslíku nebo kyslíku a oxidu uhličitého pro rutinní provozní měření vybavený elektrochemickým senzorem kyslíku.

undefinedPBI

 • Check Point II – přenosný ruční analyzátor obsahu kyslíku nebo kyslíku a oxidu uhličitého pro rutinní provozní měření vybavený elektrochemickým senzorem kyslíku, případně IR senzorem CO2. Přístroj je vybaven dokovací stanicí pro jednoduchý přenos dat do PC a nabíjení. Součástí dodávky je software pro pohodlné nastavení přístroje, objektivní ukládání a evidenci naměřených dat, další práci s daty vč.statistiky.

On-line analyzátory MA (kyslík nebo kyslík a oxid uhličitý) pro balicí stroje

Tyto přístroje umožňují kontinuální měření obsahu kyslíku nebo i CO2 přímo v balicím prostoru. Je možno je propojit s baličkou a tak zajistit balení všech výrobků do kontrolované atmosféry. Analyzátory spojené s proporcionální kontrolou průtoku plynu (Map Check Combi II/PFC a TGC 2) snižují zásadně spotřebu drahých plynů a zároveň snižují únik do pracovního prostředí – to se týká především CO2.

 • Rukávové baličky (typu flowpack horizontální i vertikální)
  • Map Check Combi Map Check Combi – analyzátor MA s rychlým a přesným zirkoniovým senzorem kyslíku a IR senzorem CO2. Přístroj umožňuje analyzovat nejen on line, ale i pomocí zabudované vzorkovací jehly i následnou kontrolu vpichem. Přístroj je možno zabudovat i do starších balicích strojů.
  • Map Check Combi II – nejjednodušší verze analyzátoru MA s rychlým a přesným zirkoniovým senzorem kyslíku a IR senzorem CO2. Nemá zabudovanou jehlu pro následné vpichové měření. Přístroj je možno zabudovat i do starších balicích strojů.
  • Map C heck Combi II /PFC – analyzátor MA s rychlým a přesným zirkoniovým senzorem kyslíku a IR senzorem CO2. Přístroj umožňuje analyzovat nejen on line MA ale je vybaven proporcionální kontrolou průtoku plynu do baličky. Kontinuální regulace průtoku plynu do baličky umožňuje optimalizovat jeho spotřebu (úspory až 30%). Přístroj je možno zabudovat i do starších balicích strojů.
  • TGC-2 (Total gas kontrol) – komplexní sestava analyzátoru MA s rychlým a přesným zirkoniovým senzorem kyslíku a IR senzorem CO2. Tato sestava (vše v jednom boxu) může být doplněna o směšovač plynů (2 až 3 plyny) různého výkonu. Přístroj umožňuje analyzovat nejen on-line MA, ale je vybaven proporcionální kontrolou průtoku plynu do baličky a jehlovou sondou pro následné vpichové měření. Kontinuální regulace průtoku plynu do baličky umožňuje optimalizovat jeho spotřebu (úspory až 30%). Sestavu je možno zabudovat i do starších balicích strojů.Kontrola modifikované atmosféry
 • Vakuové baličky
  • CMV-2 – analyzátorová jednotka s rychlým a přesným zirkoniovým senzorem kyslíku a IR senzorem CO2, speciálně určená pro vakuové baličky kde kontinuálně analyzuje prostředí ve formě a při propojení s baličkou zajišťuje dokonalou kontrolu zbytkového kyslíku (příp. i CO2) ve finálním výrobku.

Směšovací stanice pro přípravu modifikované atmosféry

MAP MIX 9000Směšovače plynů na principu proporcionálního míchání umožňují operativní nastavení vlastních směsí až 3 plynů (CO2,N2,O2,Ar) přímo u baličky. Směšovače se vyznačují vysokou přesností, linearitou a průmyslovým designem v nerezu. Elektronická verze umožňuje propojení se SW baličky a automatickou volbu předdefinované směsi podle zvoleného baleného produktu. Jsou vybaveny akustickým alarmem přerušení dodávky některého plynu.
Další zpracování alarmového signálu je volitelné.

 • MAP MIX 9001 ME – manuální plynový směšovač pro 2 až 3 volitelné plyny s kapacitou do 1000l/min.
 • MAP MIX 8000 E L – elektronický směšovač především pro sestavu s analyzátorem CMV-2 pro kompletní integraci ve vakuových baličkách

Analyzátory mikroúniků a pevnosti sváru obalu

Přístroje jsou určeny pro nedestruktivní kontrolu finálního balení výrobků za předpokladu, že obsahuje v modifikované atmosféře alespoň 10% CO2. Obal s výrobkem je ve vakuové komoře definovaným a nastavitelným podtlakem evakuován a zabudovaný vysoce citlivý Nasicon-CO2 senzor – Leak Pointer (1 ppm/s) zjišťuje případné mikroúniky. Pevnost sváru je pak zjišťována několikerým za sebou jdoucím namáháním obalu evakuací a uvolněním podtlaku v komoře. I při tomto tzv. stres testu je zjišťován případný únik CO2 z obalu. Tento systém umožňuje velmi rychle a čistě (na rozdíl od vodních detektorů, které navíc nedosahují citlivosti Nasicon senzoru) detekovat porušení obalu. Použitý princip umožňuje zařazení do kontinuální linky (Leak Matic). Veškerá data je možno zaznamenávat a archivovat pro případnou kontrolu. Tyto analyzátory doplňují celkový systém kontroly MA při výrobě potravin a pomáhají tak zajišťovat minimální reklamace z oblasti modifikované atmosféry a kvality zabalení produktu.

 • Leak Pointer – stolní provedení analyzátoru pro občasnou kontrolu obalů v balicí lince
 • Leak Pointer E2 – velkoobjemový off-line analyzátor pro krabice do rozměru E2.
 • Leak Matic – plně integrovatelný in-line analyzátor do balicí linky pro kontrolu finálních obalů. Dosahuje rychlosti 4-5 přepravek (kartonů) za minutu.

On-line analýza zbytkového kyslíku při sváření a pájení

Zirkoniové senzory vlastní výroby s vysokou citlivostí a rychlou odezvou jso používany i v jiných oborech než je potravinářství: pájení elektronických součástek, dusíkové generátory, kontrola svářecích operací, lékařské aplikace a.j. Pro tyto účely byly vyvinuty příslušné analyzátory.

 • SGI-3 – přenosný analyzátor kyslíku pro aplikace sváření v inerním plynu nebo ve formátovacích plynech. Rozsah 1-5000ppmO2 v inertu nebo 10-500ppm v inertu s 10% H2. Světelná a zvuková signalizace překročení. Industriální design i do těžkého strojírenského prostředí.
 • MapCheck 9002 – série přístrojů určených především pro pájení v elektronickém průmyslu. Pro toto těžké prostředí byly i upraveny senzory, které umožňují bezproblémové měření.
 • ISM-3 – flexibilní modul kyslíkového senzoru pro průmyslové aplikace. Oddělitelný displej, odolný senzor a jednoduchá obsluha. Především pro dusíkové generátory, měření v zásobních tancích a další operace s vyplachováním prostředí.

  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox