Úvod > Přístroje > Mlékárenský průmysl > Analýza chemická

Analýza chemická

Zahrnuje přístroje a vybavení určené pro příjem mléka a příjmové laboratoře, dále pro mezioperační kontrolní laboratoře či laboratoře výstupní kontroly mléka a mléčných výrobků. Jako základní přístroje pro tuto oblast nabízíme:julie09

 • Analyzátory obsahových složek v mléce syrovém či ošetřeném, určené dále ke kontrole mléčných směsí, syrovátky, odstředěného mléka, atd. Patří sem jednoduché a přesné, v mlékárenském průmyslu široce používané analyzátory od firmy Scope Electric.
 • MPAFT-NIR spektroskop pro analýzu mléka a jiných mléčných produktů. O.K.SERVIS BioPro nabízí zpracovatelům mléka nový typ vysoce sofistikovaného FT-NIR spektroskopu Bruker Optic MPA. Analyzátor je určen pro stanovení obsahových složek (tuk, sušina celková, sušina tukuprostá, obsah bílkovin, laktóza, atd.) transmisní metodou u mléka syrového či pasterovaného, smetany, mléčných směsí pro další zpracování, atd. Nabízí dále možnost stanovení obsahu tuku, sušiny, soli, bílkovin, procenta vody, vlhkosti u pastovitých, pevných či práškových mléčných produktů v režimu reflektance či transmise (tvarohy, máslo, pomazánky, fermentované výrobky, tavené sýry, čerstvé či zrající sýry, ale i zahuštěná syrovátka či sušené mléčné výrobky). V případě zájmu je možné analyzátor demonstrovat v aplikačních laboratořích naší společnosti nebo zapůjčit přímo zákazníkovi na odzkoušení pro některé z výše uvedených aplikací.

FT2

V případě zájmu je možné MPA analyzátor demonstrovat v aplikačních laboratořích naší společnosti nebo zapůjčit přímo zákazníkovi o odzkoušení pro některé z výše uvedených aplikací.

 • Kryoskopyv poloautomatickém i plně automatickém provedení ke stanovení bodu mrznutí syrového mléka ze zemědělských farem či směsných cisternových vzorků (referenční metoda).
 • pristrojemlekoNucleoCounter SCC 100 je určen k přesnému počítání somatických buněk přítomných v syrovém mléku. Jde o referenční metodu s integrovaným fluorescenčním mikroskopem a detekčními kazetovými sety. Bez potřeby kalibrace, výborná reprodukovatelnost výsledků. Určen především pro Státní veterinární ústavy, mlékárenské a chovatelské laboratoře, vývoj a výzkum či větší mlékárny.
 • chloridometerReferenční metody stanovení obsahů složek v mléku (tuk, bílkovina, sušina…) , tuková extrakce, bílkovina zjišťovaná na analyzátorech dle Kjeldahla či klasické sušení v horkovzdušných sušárnách.
 • Chloridmetry na bázi coulometrické titrace, která je referenční metodou pro stanovení obsahu soli především u sýrů či u uzenářských specialit. Dnes stále více vytlačující klasickou argentometrickou titraci.
 • baleníKvalita balení do ochranné atmosféry. Detekce zbytkových plynů pří balení výrobků do modifikované atmosféry pomocí off-line i on-line analyzátorů PBI Dansensor pro umístění přímo na balící automaty. Přístroje jsou dodávány s různým stupněm vybavenosti. Dále detektory mikroúniků plynů, opět v off-line i on-line verzi, ze špatně zatavených či jinak porušených obalů a také směšovače plynů určené pro optimalizaci balící plynové směsi přímo na balících automatech.
 • odstředivkaLaboratorní odstředivky určené ke stanovení obsahu tuku v mlékárenských butyrometry v různých provedeních. Rovněž široký sortiment laboratorních butyrometrů pro mléko, odstředěné mléko, smetany, sýry, atd.
 • Speciální vodní lázně pro butyrometry sloužící k jejich temperaci před i po odstředění.
 • Refraktometry různých typů od kukátkových přístrojů až po vysoce sofistikované přístroje v provedení off-line i on-line (vč.ABBE refraktometrů).

refrarefrarefra

 • pH metry v laboratorním i přenosném provedení s širokých výběrem používaných elektrod a různou přesností a citlivostí přístroje dle požadavku zákazníka.

Další vybavení pro chemickou analýzu:

 • horkovzdušné sušárny bez proudění vzduchu i s nuceným prouděním, v různých pracovních objemech s různým stupněm vybavenosti
 • laboratorní váhy v analytické verzi i předvážky
 • různé typy vodních lázní a třepaček dle požadavku
 • přístroje pro homogenizaci výrobků před chemickou analýzou
 • laboratorní spektrofotometry
 • různé typy kalibrovaných butyrometrů se zátkami
 • hustoměry mléčné i jiné
 • pipety na mléko speciální
 • spotřební materiál pro odběr a úpravu vzorků
 • atd.

  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox