Analýza textury a materiálových vlastností

Texture Analyser

Princip měření na analyzátoru textury

Měření na analyzátoru textury společnosti Stable Micro Systems Ltd. je založeno na deformaci měřeného materiálu sondou / nástavcem instalovaným do pohyblivého ramene přístroje, ve kterém je umístěn citlivý tenzometr. Na měřený materiál je působeno kompresní silou nebo tahem. Citlivý tenzometr snímá deformační síly, které obslužný program zaznamenává ve formě souvislé deformační křivky a ta slouží k dalším výpočtům. Standardně zjišťovanými fyzikálními veličinami jsou síla, dráha a čas, které umožňují objektivní hodnocení materiálu a tak doplňují senzorické hodnocení.

Analyzátory textury slouží k měření nejen textury potravin, ale i ke zjišťování materiálových vlastností, např. obalového materiálu.

Vzhledem k široké nabídce výměnných sond a nástavců, které si uživatel objednává dle potřeby, je možné pokrýt rozsáhlou škálu aplikací.

Přístrojové vybavení

url2TA.XT Express

 • dostupný jako základní model Standard nebo vyšší Enhanced
 • v nabídce s 5 kg tenzometrem
 • jsou nejjednoduššími modely z řady
 • možnost ovládání přístroje z jednoduché klávesnice nebo prostřednictvím uživatelsky jednoduchého obslužného programu
 • určen pro základní aplikace
 • omezená kompatibilita dostupných sond a nástavců vzhledem ke zmenšenému rozsahu pohybu ramene

TA.XTPlusanalyzátor textury TA.XT Plus

 • ovládání přístroje přes uživatelský software zařízení
 • vnabídce s 5 kg, 30 kg a 50 kg tenzometrem
 • určen k plnému rozsahu dostupných aplikací
 • kompatibilní se všemi nástavci a sondami v nabídce

TA.HDPlus

 • ovládání přístroje přes uživatelský software zařízení
 • v nabídce s 5 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 250 kg, 500 kg, 750 kg tenzometrem
 • určen k plnému rozsahu dostupných aplikací
 • kompatibilní se všemi nástavci a sondami v nabídce
 • vhodný i pro nepotravinářské aplikace

Přídavná zařízení

 • teplotní kabinety pro zajištění stálých podmínek prostředí při měření
 • teplotně řízený stoleček s Peltierovým článkem
 • teplotní sonda Pt100 pro záznam teploty vzorku při měření
 • modul pro záznam teploty a vlhkosti
 • modul pro záznam teploty
 • detektor pro záznam zvuku
 • synchronizační jednotka pro pořízení video záznamu zkoušky
 • jednotka pro záznam elektrického odporu

Upgrade software a zařízení

 • uživatelé starších typů analyzátorů textury TA.XT2i mají možnost aktualizace svého přístroje na verzi TA.XTPlus včetně příslušného software
 • uživatelé TA.XT2i se softwarem Texture Expert mají možnost pořídit aktualizaci na software Texture Expert Exceed
 • uživatelé TA.XTPlus se softwarem Texture Exponent Lite mají možnost aktualizace svého software na verzi Texture Exponent 32
 • uživatelé TA.XTExpress Enhanced se softwarem Expression mají možnost aktualizace svého software na verzi Exponent Lite Express

Aplikace

Kontaktujte nás, rádi Vám zašleme k vybraným oborům informační materiál typických aplikací.

Potravinářské aplikace Nepotravinářské aplikace
Pekárenský průmysl Výroba lepidel a adhesiv
Cereální průmysl Kosmetický průmysl
Cukrovinky Farmaceutický průmysl
Mlékárenský průmysl Obalové materiály pro farmacii
Zpracování ovoce a zeleniny Výrobky pro osobní hygienu
Masný průmysl a zpracování ryb Testování lékařských pomůcek
Těstárenský průmysl
Výroba snacků
Testování obalového materiálu pro potravinářství
Gely
Výroba petfoodu

Podpora uživatelům

 • poradenství ohledně výběru vhodného typu přístroje a příslušenství pro uživatelem zamýšlené zkoušky
 • aplikační podpora uživatelům
 • instalace se zaškolením obsluhy

Analyzátor tokových vlastností práškových materiálů

Powder Flow Analyser

Tokové vlastnosti suchých sypkých směsí jsou běžně měřeny subjektivně rukou nebo jednoduchým přesýpáním. Jejich charakteristiky jsou závislé na mnoha vlastnostech včetně sorpce, elektrostatického náboje, kinetických vlastností míchání, přechodových vlastností mezi klidovou a tokovou fází, povrchového tření částic.

Powder Flow Analyser s patentovaným rotačním ostřím a vzorkovnicemi umožňuje objektivní měření tokových vlastností a jejich simulaci prostřednictvím záznamu času, dráhy a síly při deformaci.

Měření je možné využít pro vývoj produktů a procesů, optimalizaci a řízení kvality. Testy jsou uživatelem programovatelné a umožňují vytváření toku odřezáváním, střihem, stlačováním, lisováním, mícháním a kypřením měřeného materiálu v různých kombinacích a sekvencích, čímž je umožněno napodobení jevů, ke kterým dochází v reálných procesech zpracování sypkých hmot.

Záznam je technicky umožněn citlivým snímačem chráněným proti přetížení, který monitoruje axiální sílu vytvářenou za podmínek testu. Typickými zkouškami simulujícími chování práškových materiálů v praxi jsou soudržnost částic po lisování, tok po lisování, odolnost vůči kompresi, odolnost vůči toku.

Výstupem měření je souvislý grafický záznam, který je zdrojem pro výpočet matematických parametrů.

Měření objemu pečiva

VolScan Profiler

VolScan Profiler je stolní laserový skener určený k bezkontaktnímu měření objemu pekařských výrobků do maximální délky 600 mm, průměru 380 mm a hmotnosti výrobku 3000 g s automatickým výpočtem parametrů (objemu pečiva, specifického objemu, délky, maximální šířky, maximální výšky, objemové výtěžnosti na 100 g mouky). Ovládací program přístroje umožňuje dvou a třírozměrné rotační grafické zobrazení výrobků pro detailnější zpracování a prezentaci dat formou tabulky.

 


  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox