Úvod > Přístroje > Zemědělství

Zemědělství

obiliZemědělská produkce je citlivá záležitost a její množství, kvalita, ale i cena je proměnlivě závislá na mnoha subjektivních i objektivních faktorech. Patřičné ocenění jak rostlinné, tak živočišné produkce je v poslední době stále důležitějším ekonomickým faktorem. Současný vývoj přístrojů, zařízení a testů směřuje k tomu, aby jejich použití bylo možné přímo v zemědělské praxi. To znamená nejen ve specializovaných agrolaboratořích, ale přímo na zemědělských farmách nebo dokonce na poli i ve stájích.

Firma O.K. SERVIS BioPro nabízí své dlouholeté zkušenosti s analýzou zemědělských produktů a nabízí tyto služby:

 • konzultace při zřizování laboratoří ve střediscích a farmách
 • dodávku laboratorních přístrojů, pomůcek a testů
 • trvalou spolupráci při kontrole práce laboratoří
 • dodávky potravinářských ingrediencí pro výrobu biopotravin
 • dodávky vinařských technologií

V oblasti analýzy zemědělské produkce nabízíme zejména tyto přístroje a zařízení:

 • pro kontrolu jakosti pšenice, ječmene a dalších obilovin
 • pro kontrolu jakosti olejnin
 • pro kontrolu jakosti mléka
 • pro kontrolu jakosti krmiv
 • pro analýzu vína
 • pomůcky pro vzorkování
 • zařízení pro monitorování skladových prostor, skleníků, stájí
 • a dalších podobných zařízení (teplota a další ukazatele)

Odběr a úprava vzorků | Vlhkoměry | NIR analyzátory | Stanovení čísla poklesu | Stanovení mykotoxinů || | Nahoru ↑


WordPress Lightbox