Konference Bezpečnost a kontrola potravin 2023


Letošní již 20. ročník konference Bezpečnost a kontrola potravin se koná tradičně koncem března v Parkhotelu v Piešťanech. Je nám ctí být opět partnerem toho setkání.

XX. konference Bezpečnost a kvalita potravin se koná 30. a 31.3. 2023 v Piešťanech. Pro nás je to příležitost představit nejenom slovenským potravinářským firmám většinu přístrojů z našeho portfolia. Letos jsme se zaměřili na kontrolu modifikované atmosféry, účastníci se budou moci blíže seznámit s analyzátory:

  • LeakPointer 3+
  • Leak Pointer H20
  • Check Point 3
  • Check Mate 

Máme připravené i přístroje pro další laboratorní analýzy - mikrobiologie prostředí, NIR analýza, testování v anaerobních podmínkách, měření aktivity vody, kultivační média a další. 

Věříme, že setkání s účastníky konference přinese podnětné náměty a inspirace jak nám, taky našim zákazníkům.

Těšíme se na vás! 

XX. KONFERENCE BEZPEČNOSŤ A KVALITA POTRAVÍN 

30. - 31. 3. 2023, Parkhotel Piešťany

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2023 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.