Rychlé stanovení mykotoxinů


Testy CHARM ROSA nabízejí efektivní způsob jejich stanovení rychlým a jednoduchým způsobem a osvědčily se u řady zemědělských podniků, u skladovatelů obilovin a výrobců potravin a krmných směsí.

Mykotoxiny patří mezi toxické látky kontaminující potraviny a jsou produkovány některými kmeny plísní - mikroskopickými vláknitými houbami. Nejčastěji dochází ke kontaminaci zrnin v důsledku ročních meteorologických výkyvů, jako je střídání sucha a dlouhodobých dešťů, nebo vlivem špatného skladování.
Mykotoxiny ohrožují zdraví lidí i zvířat a mají výrazné nežádoucí účinky od akutní otravy až po rozvoj nádorových onemocnění. Ekonomický dopad kontaminace mykotoxiny je obrovský a je třeba jejich přítomnost včetně jejich druhu včas efektivně detekovat.

VLIV POČASÍ

Předsklizňový průběh počasí v letošním roce vytvořil podmínky pro rozvoj houbových chorob obilnin. Spory plísní běžně se nacházejících v půdách za nepříznivého počasí rostou a množí se přímo na obilkách. Pěstitelé nedokážou zajistit dostatečnou ochranu – sladit důležité faktory jako jsou vegetační stádium, vlhkost, teplota a aplikace fungicidů, což nahrává rozvoji houbových chorob.

Pokud se nepodaří sklizené komodity napadené polními a skladovými plísněmi včas správně uskladnit, tj. vysušit a zchladit nebo jinak ošetřit, může vzhledem k životaschopnosti plísní docházet k jejich dalšímu růstu a následné kontaminaci plodin.

JAK RYCHLE A JEDNODUŠE DETEKOVAT?

Efektivní způsobem jak detekovat mykotoxiny jsou testy ROSA od firmy CHARM. Jedná se o proužkové testy specifické pro jednotlivé druhy mykotoxinů a čtečku EZ-M reader pro odečítání, která je kompatibilní se všemi testy na různé druhy mykotoxinů. Celkově testování zabere necelých 5 minut, v případě detekce ochratoxinu 10 min. Provedení je velmi jednoduché a zvládne jej i běžný zaškolený pracovník a zároveň přináší požadovanou přesnost kvantitativních výsledků.

Velkou výhodou této metody je kompaktnost zařízení, tudíž testování může probíhat přímo ve skladu, ve výrobně či v provozní laboratoři. Pro stanovení mykotoxinů v rostlinných komoditách je potřeba skromné vybavení: mlýnek na kávu, čtečka ROSA- EZ-M, plastová nádobka s uzávěrem, odměrný válec a automatická pipetu. Pro navážku jsou dostačující běžně dostupné laboratorní váhy s přesností na jedno desetinné místo.

K nejsledovanějším mykotoxinům patří DON, Zearelenon, Aflatoxiny, T2-HT2 toxin, Fumonisiny a Ochraotoxiny. Testy CHARM ROSA jsou hojně využívány obilnáři a výrobci krmných směsí, ale najdou své uplatnění i v mlékárenském průmyslu při detekci mykotoxinů v mléce.

 

ZKUŠENOSTI Z TERÉNU

Společnost De Heus, a.s. využívá testy CHARM ROSA k detekci mykotoxinů (DON, ZEA) již déle než 4 roky. „Naše společnost provádí pravidelnou kontrolu vstupních surovin a krmných směsí, která zahrnuje i detekci těchto mykotoxinů. Ověřujeme a získáváme tím jistotu, že naše vyrobená krmiva dodáváme zákazníkům v požadované kvalitě a těmito kroky se podílíme na zvýšení bezpečnosti potravinového řetězce. Rychlost a přesnost testů CHARM ROSA při vstupní přejímce nakupovaných vstupních surovin je pro nás velkým benefitem. Na výsledky se můžeme spolehnout a provedení testu nijak časově nezatěžuje proces příjmu komodit. Zároveň dané měření zvládne skutečně provést opravdu každý agronom.“ hodnotí manažer jakosti společnosti De Heus a.s.

 

JSME TU PRO VÁS

Veškeré vybavení pro stanovení mykotoxinů v obilovinách, krmných surovinách a směsích či v mléce  Vám poskytne společnost O.K. SERVIS BioPro, která nabízí široké portfolio produktů z oblasti diagnostiky a laboratorních přístrojů pro celé odvětví zemědělské prvovýroby, krmivářství, obilnářství, mlýnsko-pekárenského průmyslu a další.

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2020 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.