Úvod > Bulletin > Bulletin – vinaři > Flotace (2017)

FLOTAČNÍ PŘÍPRAVKY
– DISKONTINUÁLNÍ FLOTACE

Juclas díky svým výsledkům a zkušenostem získaných za poslední desetiletí nabízí čiřící a stabilizační proces pro hroznové mošty a ovocné mošty – kontinuální a diskontinuální flotační zařízení. Účinnost tohoto systému prokázaly četné průmyslové aplikace.

VÝHODY

  • Úspora spotřeby energie pro chlazení
  • Možnost určit předem požadovaný stupeň zákalu moštu pro lepší řízení fermentace
  • Snížení množství přidaných látek
  • Rychlá separace původních mikroorganismů z moštu
  • Vyšší výtěžnost čirého moštu díky optimální kompaktnosti kalů
  • Méně kalů k filtrování
  • Možnost výroby v redukci nebo hyperox​i​daci

Diskontinuální mini flotátor pro dosažení požadovaného stupně zákalu v reálném čase. EASYFLOAT je zařízení určené k flotaci mimo velké nádrže, je tedy možné oddělovat malá množství čiřeného moštu podle šarží. K rozpuštění plynu dochází v čerpadle přes tlakový válec z nerezové oceli. To vykonává hlavní roli rozpoštědla umožňující seskupování flokulí s plynem a pevnými částicemi k následnému odstranění. EASYFLOAT může pracovat se stlačeným vzduchem i s dusíkem, proto je vhodný pro tradiční techniky výroby vína jak v hyperoxidaci, tak v redukci.​

Přinášíme Vám zajímavý článek o flotačních technologiích a o využití čiřících přídavných látek.
Flotace se modernizuje, aby čelila novým potřebám

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE : 
CZ – ING.LIBOR KLEIN +420 606 648 109
SK – ING. MONIKA LACIAKOVÁ +421 908 760 622| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox