Úvod > Diagnostika a mikrobiologie > Diagnostika pro kontrolu kvality potravin > Stanovení reziduí inhibičních látek v mléce a mase

milkStanovení reziduí inhibičních látek v mléce a mase

Stanovení reziduí inhibičních látek (RIL) v mléce a mase je důležitým zdravotním i technologickým kritériem pro nákup a zpracování mléka, masa a medu. Rezidua inhibičních látek v mléce či mase způsobují technologické problémy (zhoršují kysací schopnost mléka či fermentační schopnost masa o fermentovaných masných výrobcích) a zdravotní rizika (vznik rezistence mikroorganismů na antibiotika). Z těchto důvodů jsou rezidua inhibičních látek důsledně sledovaným parametrem.

Stanovení inhibičních látek se provádí na farmě, v laboratoři zpracovatele mlékárny, masné či v laboratořích Státních veterinárních ústavů a akreditovaných laboratoří. Testy lze rozdělit do následujících skupin:

  • KLASICKÉ MIKROBIÁLNÍ – tyto testy spočívají v inkubaci testovaného vzorku na agarovém médiu se sporami kontrolního mikroorganismu, jehož růst je v případě přítomnosti reziduí inhibičních látek inhibován (potlačen). V případě nepřítomnosti reziduí inhibičních látek se tento kontrolní organismus množí, což způsobí změnu barvy agarového média. Odečet výsledku spočívá v posouzení barvy agarového média ve stanovený čas. Testy jsou určeny pro prvovýrobu a potvrzení výsledků získaných rychlými testy. Doba jejich provedení obvykle trvá 2 ½ až 3 ½ hodiny.
  • RYCHLÉ TESTY – rychlé testy jsou obvykle založeny na ELISA či imunochromatografickém principu, jsou citlivé vůči jedné či více skupin antibiotik. Výsledky těchto testů lze získat již během několika minut, a proto jejich použití je určeno pro kontrolu před napuštěním do cisterny, příjmu či bezprostředně před technologickým zpracováním.
  • ANALYTICKÉ METODY – tato metoda je založena na tzv. RIA metodě (Radio Immuno Assay), která umožňuje pomocí radiologicky označených reagencií semikvantitativní stanovení reziduí inhibičních látek v celé řadě materiálů (mléko, med, maso, vejce). Tato metoda vyžaduje větší laboratorní zázemí a je určena především pro laboratorní pracoviště.

  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox