Reologie potravin

Reologie se zabývá tokovými vlastnostmi látek v závislosti na okolních podmínkách. Typickou potravinou pro reologická měření je škrob a potraviny škrob obsahující. Škrob tvoří významnou složku řady surovin, potravin a krmiv. Kvalita škrobu a změny jeho fyzikální i chemické struktury významně ovlivňují vlastnosti těchto produktů. Škrob se podílí na kvalitě z hlediska nutričního i technologického a ovlivňuje parametry jako stravitelnost, textura, skladovatelnost a další.

Rotační viskozimetry RVA

Rotační viskozimetry firmy Perten slouží pro studium a měření reologických vlastností potravin.
Přístroje měří změny viskozity během řízeného zahřívání suspenze vzorku (škrobu, mouky nebo jiných typů vzorků), a dále pak pokračují měřením při chlazení zmazovatělé disperze.

Přístroje řady RVA dovolují provádět v suspenzi vzorku s vodou za definovaných podmínek zkoušky, jejichž výsledkem je jednak typický diagram a jednak charakteristické hodnoty viskozity měřené v cP.

Tyto speciální rotační viskozimetry umožňují provádět zkoušky viskozity i v produktech neobsahujících škrob (gumy, bílkoviny a další).
Dedikované pracovní postupy dovolují simulovat výrobní postupy a využít tak tento viskozimetr k provádění provozních zkoušek.

Zkoušky probíhají podle mezinárodních standardů např. ICC, AACC a dalších.

Rada odborníka

Naši odborní poradci

Ing. Mária Leitnerová

Odborný poradceRegion SKNapište nám+421 907 651 808

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám724440782

Václav Müller

Odborný poradceRegion ČR, SKNapište nám602275131

Miroslav Šícha

Odborný poradceRegion SKNapište nám735 171 328

Ing. Jakub Tuček

Odborný poradceRegion ČRNapište nám605 950 489

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2021 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.