Úvod > Přístroje > Balení a balené potraviny

Kontrola modifikované atmosféry

Zveme Vás na workshop na téma KONTROLA MODIFIKOVANÉ ATMOSFÉRY dne 25.ledna 2018 v našich prostorách.

Představení strojů pro on-line kontrolu atmosféry na balicích linkách LeakMatic a LeakProtego.

LEAK PROTEGO – PODÍVEJTE SE NA VIDEO1  nebo VIDEO2

MAP CHECK 3 – PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Více informací o workshopu Kontrola modifikované atmosféry a přihlášku naleznete zde

Absorbéry

U některých výrobků, které jsou našlehány, obsahují vázaný vzduch a póry, nelze dosáhnout ani nejlepšími balicími systémy dostatečně nízké hladiny zbytkového kyslíku. Pro tyto účely je možné aplikovat absorbéry, které mají definovanou schopnost absorbovat zbytky kyslíku z obalu a zajistit téměř nulovou hladinu kyslíku. Tato skupina výrobků tak doplňuje omezené možnosti snížení zbytkového kyslíku pomocí (MA). Absorbéry je možno použít i jako možnost pro snížení zbytkového kyslíku v případech, kdy není k dispozici balicí stroj pro ochrannou atmosféru. Vhodnou volbou absorpční kapacity tak zajistíte snížení hladiny kyslíku téměř k nule.

Modifikovaná atmosféra – analyzátory Dansenzor

Technologie modifikované atmosféry (MA) nabízí významné prodloužení doby trvanlivosti u řady výrobků. Pojem (MA) při balení potravin tak zahrnuje modifikování atmosféry vzduchu uvnitř obalu pomocí vakuových či průtokových balících strojů, ale i kontrolu propustnosti obalové fólie – tedy sledování biochemických, enzymatických a mikrobiálních procesů za účelem zabránit kažení výrobků, které by mohlo nastat. Použití (MA) se i nadále rozšiřuje a s tím souvisí i analýza (MA). Pro tyto účely zde naleznete přístroje pro vpichovou analýzu zbytkového kyslíku a oxidu uhličitého, přístroje určené pro balicí stroje v in-line provozu, přístroje pro nedestruktivní kontrolu finálního výrobku na mikroúniky a pevnost sváru.

Absorbéry | Kontrola modifikované atmosféry | Měření propustnosti fólií || | Nahoru ↑


WordPress Lightbox