Úvod > Přístroje > Elektronický nos, elektronický jazyk

Analyzátory chutí, pachů a vůní pro různá průmyslová odvětví

Elektronické nosy pro laboratorní analýzy Fox, Gemini, Heracles

elnos

Firma O.K. SERVIS BioPro s.r.o., nabízí široký sortiment elektronických identifikačních přístrojů pro detekci, analýzu a rozlišení vůní, pachů, aromatických a všech druhů těkavých  látek. Stejně jako lidský nos, umožňuje i elektronický nos komplexní analýzu nestálých látek produkovaných u kapalin, plynů nebo pevných vzorků.

Analyzátory se skládají ze tří hlavních částí: vzorkovací systém, detekční systém a sběr a zpracování dat. Firma Alpha M.O.S. vyvinula několik modelů pachových analyzátorů, které mohou zahrnovat různé vzorkovací módy:

 • Manuální vzorkování
 • Automatické vzorkování
 • On-line vzorkování

a různé detekční technologie:

 • Senzory plynu (metal oxide sensors)
 • Ultra rychlá plynová chromatografie
 • Otisková hmotnostní spektrometrie
 • Ionizovaná hmotnostní spektrometrie

Získání a zpracování dat je dosaženo s Alpha M.O.S. patentovaným programem. Různé modely elektronických nosů jsou specificky navrženy pro výzkum a vývoj produktů, sledování procesů a kontroly kvality. Je možné nabídnout i samostatné vývojové studie např. maskování hořké chuti v léčivech. Přístroje jsou doporučeny pro potravinářský a nápojový průmysl, farmacii, kosmetiku či jiné vybrané průmyslové obory.

Elektronický jazyk

Pod názvem „elektronický jazyk“ uvádíme na trh analyzátor na principu plynové chromatografie určený k senzorické analýze chuťových vjemů u kapalných vzorků nebo pevných látek rozpuštěných v kapalině. Stejně jako lidský jazyk, poskytuje tento elektronický  komplexní  analyzátor senzorický chuťový vjem, tzv.“otisk chuti” ve směsích organických/anorganických látek. Analyzátor se skládá ze tří hlavních částí: vzorkovací systém, detekční systém, sběr a zpracování dat pomocí patentovaného programu. Elektronických jazyk je specificky navržen pro analýzu chuti v oblasti výzkumu a vývoje a pro sledování procesů a kontroly kvality.

Využití elektronického jazyku:

 • Vývoj a výzkum výrobků s ohledem na chuťovou orientaci zákazníka
 • Minimalizace reklamací od zákazníků díky standardnímu chuťově – aromatickému profilu jednotlivých šarží
 • Opakovaný chuťový screening s ověřením více podobných receptur k optimalizaci výrobku
 • Nastavení vnitřních organoleptických standardů
 • Časová a finanční úspora v závislosti na urychlení vývoje produktu

  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox