Úvod > Přístroje > Mlýnsko-pekárenský průmysl > Reologie mouky a těsta

Reologie mouky a těsta

V oblasti reologických zkoušek nabízí O.K.SERVIS Bio Pro celou škálu přístrojů. Jedná se hlavně o přístroje francouzské firmy CHOPIN a v poslední době i o přístroje švédské firmy PERTEN Instruments.

Nabídka přístrojů CHOPIN:

Laboratorní mlýn CD 1 MILL

Je určený pro přípravu mouky z vyčištěného, nakropeného a odleženého obilí. Mouka se dále používá pro následné rozbory.

Laboratorní mlýn Lab MillLabMill 1

Příprava mouky.

Míchačky MR 2L a MR 10L

Používají se k přípravě obilí před mletím k zamíchání vzorku obilí s vodou určenou k nakropení.

Druhý účel použití je promíchání mouk s různými typy aditiv (kyselina askorbová, enzymy, sušený lepek atd.).

Alveograf Lab

AlveoLab 1Jeden ze základních reologických přístrojů sloužící k získání informací o kvalitě těsta, připraveného z mouky a solného roztoku. Poskytuje informace o pevnosti (P), tažnosti (L) a síle (W) těsta. Zkouška je normalizována: AACC 54-30A ,ISO 5530/4 , ICC 121, AFNOR XP V03 -170.

 

 

 

certifikatSpolečnost O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., se zapojila v období 2012 – 2013 do mezinárodního projektu firmy BIPEA pro mezilaboratorní porovnání alveografických zkoušek.

Alveokonzistograf

Komplexní reologický přístroj, který kromě klasického alveografického rozboru umožňuje pomocí pneumatického čidla v míchačce zjistit vaznost použité mouky. Poté je možno provést alveografickou zkoušku při zvolené hydrataci nebo konzistogarfickou zkoušku při zvolené hydrataci. Tato zkouška pomůže zjistit chování těsta během míchání (vývin, stabilitu a pokles konzistence v čase). Všechny zkoušky jsou automaticky vyhodnoceny pomocí automatického systému ALVEOLINK NG.

Konzistogarfická zkouška je normalizována: AACC 54-50 , ICC 171.

MIXOLAB 2

Reologický přístroj pro zjištění vaznosti (protMixolab 2 1okol SIMULATOR), pro stanovení chování lepkové sítě a škrobu při míchání a zahřívání těsta (protokol STANDARD) a umožňující popsat kvalitu těsta pomocí 6-ti místného číselného indexu PROFILER (vaznost, míchání, lepek, viskozita, aktivita amylázy a retrogradace).

Zkouška je normalizována: ICC 173.

VIDEO: MIXOLAB

Reofermentometr F4

Rheo F4 1Přístroj k simulaci kynutí těsta. Při zkoušce se zjistí vývin těsta v čase a vývin kvasných plynů v těstě s určením času, kdy došlo vlivem pórovitosti těsta k úniku kvasných plynů do okolí. Tím je možno stanovit optimální dobu kynutí, dále zjistit kvalitu droždí nebo vliv aditiv (kyselina askorbová, amylázy, atd.) na kynutí.

SD MATIC

SD MATIC Přístroj, kterým je možno zjistit poškození škrobu vlivem mechanického namáhání (např. průchod válcovou stolicí ve mlýně). Protože poškození škrobu přímo souvisí se změnou vaznosti vody, je tato zkouška důležitá pro výrobní vedoucí mlýna.

Zkouška je normalizována: AACC 76-33, ICC 172 a AFNOR V03-731.

VIDEO: SD Matic

Nabídka přístrojů firmy Perten Instruments:

Skupina přístrojů RVA

Přístroje jsou produktem australské firmy NEWPORT Scientific, která se stala součástí firmy Perten Instruments.RVA 4500

RVA

O.K.SERVIS BioPro nabízí tři typy viskozimetrů RVA (RVA 4500, RVA-TecMaster a RVA-StarchMaster2). Všechny typy měří viskozitu suspenze pevného podílu (mouka, šrot, škrob, atd.) a vody v průběhu míchání a teplotních změnách dle zvoleného protokolu.

Dough LAB

Nabízíme dva typy označené tímto názvem a určené pro zkoušku těsta za účelem zjištění vaznosti a chování těsta při míchání (vývin, stabilita a změknutí těsta). Navážka mouky do klasického přístroje je 300 gramů, do speciálního přístroje Micro Dough LAB je navážka 4 gramy a je určen hlavně pro šlechtitelské firmy.


  Chcete být informování o novinkách, akčních nabídkách
či seminářích? Přihláška newsletter

  Máte k těmto produktům dotaz? Kontaktujte nás


| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox