MPZ - Alveo

Příprava a organizování mezilaboratorního porovnání zkoušek (kruhových testů) má v naší společnosti mnohaletou tradici. Cílem je poskytnout účastníkům nezávislé a objektivní srovnání výsledků své laboratoře s výsledky jiných laboratoří. Mezilaboratorní porovnání zkoušek jsou vhodným a oblíbeným nástrojem kontroly a ověření kvality laboratorních měření v rámci zásad norem řady ISO 9000.

MPZ – kvality mouky

Alveograf - mixolab - farinograf

Pro uživatele reologických přístrojů typu alveograf, mixolab a farinograf nabízíme účast v MPZ, které jsou zaměřeny na porovnání výsledků zkoušek získaných na těchto přístrojích. Zkoušky provádíme 2 krát do roka a mohou se jich účastnit uživatelé přístrojů z České i Slovenské republiky. MPZ alveografu organizujeme již cca 15 let, MPZ pro vaznost (farinograf a mixolab) jsme zahájili na podzim 2018. V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

Bipea

Naše pracoviště se účastní MPZ pořádaných mezinárodní společností Bipea a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro kontrolu kvality výsledků analýzy mouky a krmiv.

Rada odborníka

Další produkty a služby pro obor MPZ

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2022 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.