MPZ - pádové číslo, NIR

Příprava a organizování mezilaboratorního porovnání zkoušek (kruhových testů) má v naší společnosti mnohaletou tradici. Cílem je poskytnout účastníkům nezávislé a objektivní srovnání výsledků své laboratoře s výsledky jiných laboratoří.

Mezilaboratorní porovnání zkoušek je vhodným a oblíbeným nástrojem kontroly a ověření kvality laboratorních měření v rámci zásad norem řady ISO 9000.

MPZ - obiloviny a olejniny

Důležité jakostní ukazatele u obilovin mají přímý vliv na kvalitu, způsob dalšího technologického zpracování a samozřejmě významně ovlivňují cenu produktu. Proto je nutné mít přehled o přesnosti výsledků prováděných laboratorních měření, od nichž se odvíjí firemní rozhodnutí a které ovlivňují další činnosti.
Ideální příležitostí pro prověření klasických metod je účast na kruhovém testu NIR, kde má uživatel možnost porovnat své výsledky s desítkami laboratoří, které tuto zkoušku podstupují pro zajištění návaznosti nastavení NIR analyzátorů během služby NIRSERVIS.
V rámci aplikačního servisu nabízíme účastníkům MPZ navazující odbornou podporu pro stanovení nápravy vzniklých odchylek.

V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte online přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

MPZ - stanovení čísla poklesu v obilovinách

Mezilaboratorní porovnání zkoušek (MPZ) je vedle kontroly kvality pomocí referenčního materiálu relativně dostupný způsob, jak zkontrolovat celý proces vedoucí k výsledku laboratorního měření. V případě odlehlosti zjištěné při statistickém porovnání výsledků je provedena náprava.
Doporučujeme provést kontrolu systému měření porostlosti ideálně v rámci přípravy na nadcházející sezonu.

S organizací kruhových testů má naše společnost dlouholeté zkušenosti, které zaručují kvalitní výstupy z porovnání. V rámci aplikačního servisu nabízíme účastníkům MPZ navazující odbornou podporu pro stanovení nápravy vzniklých odchylek.

V případě Vašeho zájmu o účast využijte naší online přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

MPZ - kvalita mouky

Pro uživatele reologických přístrojů typu alveograf, mixolab a farinograf nabízíme účast v MPZ, které jsou zaměřeny na porovnání výsledků zkoušek získaných na těchto přístrojích.

MPZ – kvality mouky

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

Účast v Bipea. UKZUZ

Naše pracoviště se účastní MPZ pořádaných mezinárodní společností Bipea a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro kontrolu kvality výsledků analýzy mouky a krmiv.

Rada odborníka

Další produkty a služby pro obor MPZ

Naši odborní poradci

Ing. René Bien

Odborný poradceRegion ČRNapište nám602481735

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2020 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.