Úvod > Zpracování osobních údajů > Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – zájem o zasílání bulletinů

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – zájem o zasílání bulletinů

Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • telefonické a emailové spojení

Souhlas uděluji dobrovolně a svobodně na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Mohu jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@oks.cz, nebo kliknutím na Odhlásit zasílání v zápatí Obchodního sdělení.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

  • Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu
  • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů

Správce prohlašuje, že:

  • Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 .
  • Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Eu) nebo mezinárodní organizaci
  • Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování

Zásady ochrany osobních údajů| | Nahoru ↑


WordPress Lightbox