Naše on-line analyzátory v Považské cementárně Ladce


Do Považské cementárny jsme dodávali a instalovali NIR analyzátory pro plynulé měření mechanicky dopravovaných sypkých materiálů.

Na konci března jsme jako subdodavatel projektu společnosti MELKOV-WH s.r.o. dodávali a instalovali v Považské cementárně Ladce na Slovensku tři z našich NIR analyzátorů.

Byly to jednak 2 on-line analyzátory DA 7350 značky Perten, které se standardně využívají pro plynulé měření mechanicky dopravovaných sypkých materiálů s možností monitorovat současně větší spektrum důležitých parametrů. Hlavním cílem projektu byla optimalizace procesu dávkování tuhých alternativních paliv (TAP) do rotačních pecí na základě naměřených kalorimetrických hodnot. V případě cementárny Ladce budou on-line analyzátory sloužit k měření důležitých parametrů, jimiž jsou vlhkost, výhřevnost a obsah popelovin.

Pro laboratorní účely a kalibrační podporu on-line analyzátorů byl do laboratoře cementárny Ladce instalován náš univerzální laboratorní analyzátor DA 7250 značky Perten.

Další významnou částí tohoto projektu je fakt, že již nyní společně s cementárnou Ladce a MELKOV-WH připravujeme technické podmínky pro rozšíření spektra důležitých parametrů o možnost měření obsahu chlóru

Zajímají vás bližší informace o NIR analyzátorech a dalších našich přístrojích? Kontaktujte Ing. Jakuba Tučka ZDE. K nabízeným a instalovaným přístrojům zajišťujeme nejen odborné poradenství, ale i profesionální servis


     

Obdobně zajímavé a významné projekty jako cementárna Ladce v kooperaci se společností MELKOV-WH, s.r.o., předním výrobcem zařízení v cementárenském a vápenickém průmyslu, se kterou máme uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci a podpoře, chceme na tomto poli dále rozvíjet a jsme plně přesvědčeni o jejich významu a přínosu ve vztahu k aktuálnímu tématu „redukce CO2".

Potřebujete optimalizovat procesy ve vašich průmyslových provozech? Obraťte se na nás. Postupy s vámi zkonzultujeme a ušijeme vám řešení na míru. Za naši společnost kontaktujte Ing. Jakuba Tučka zde, za společnost MELKOV, s.r.o. kontaktujte Ing. Josefa Velicha zde. Budeme se těšit.

 

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.