Přístroje pro vzdělávání v inženýrských oborech

„Slyšet znamená zapomenout, vidět je lepší, ale nejlepší je osobní praktická zkušenost.“ To je heslo, kterým se řídí firma Armfield při vzdělávání nových inženýrů a techniků.

 

Přístroje pro vzdělávání

Společnost Armfield vyvíjí a dodává zařízení, která umožňují lépe pochopit fungování fyzikálních a chemických zákonů, studenti si mohou vyzkoušet fungování různých technologií a podobně. Učební pomůcky jsou vybaveny zpracovanými úlohami pro studenty. Některé technologické celky jsou vhodné i pro průmyslové použití, jako poloprovozní, výzkumná či pilotní zařízení.

V portfoliu firmy Armfield naleznete výukové přístroje pro širokou škálu oborů:

 • Mechanika kapalin
 • Kapalinové stroje
 • Hydraulika a hydrologie
 • Úprava vody
 • Zavlažování
 • Termodynamika
 • Přenos tepla

DetailRada odborníka

Zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí - C6MKII

Detailní studium ztrát nestlačitelných kapalin při proudění potrubím, armaturami a průtokoměry způsobených třecími silami. Studium mechaniky kapalin v laminárním, přechodném i turbulentním režimu v hladkých potrubích.

Součástí dodávky je i trubka s drsným povrchem a další potrubní armatury, regulační ventily, Venturiho a Pitotova trubka. Veškeré potrubní a propojovací vybavení je vyrobeno z nerezové oceli.

Možnost rozšíření zařízení přídavnými moduly pro měření a zkoumání dalších parametrů mechaniky kapalin:

 • Modul hydrostatického tlaku
 • Modul pro demonstraci Bernoulliho teorému
 • Modul pro demonstraci Reynoldsova čísla
 • Modul s Pascalovou aparaturou

DetailRada odborníkaVideo

Počítačem řízený chemický reaktor - CEXC

Speciálně vyvinuté reaktory pro výuku a demonstraci schopností chemických reaktorů určené pro studenty chemického inženýrství. Na zařízení je možné provádět jednoduché a bezpečné reakce vhodné pro laboratorní podmínky.

Obslužná jednotka je schopna pracovat s pěti různými chemickými reaktory:

 • Průtočný ideálně míchaný reaktor
 • Tubulární reaktor
 • Vsádkový reaktor
 • Reaktor s pístovým tokem
 • Reaktor s laminárním prouděním

DetailRada odborníka

Počítačem řízené tepelné výměníky - HT30XC

Výměníky tepla ve zmenšeném měřítku navržené pro ilustraci principů a technik nepřímého přenosu tepla mezi proudy kapalin.

Na ovládací jednotku lze namontovat různé typy tepelných výměníků (deskový výměník, trubkový výměník, výměník s válcovým pláštěm). K zařízení je dodáván počítač s řídícím a vzdělávácím softwarem. Všechny funkce jsou řízené počítačem, včetně změny směru jednoho z proudů kapaliny pro souproudé a protiproudé režimy.

DetailRada odborníkaVideo

Zařízení pro studium simulace toku - S6MKII

Laboratorní zařízení, které poskytuje širokou škálu volitelných nástrojů a modulů k demonstraci všech aspektů toku kapaliny v otevřených kanálech. Vhodné jak pro výuku inženýrských studentů, tak pro výzkum.

Vyrobeno z nerezové oceli s pracovním průřezem širokým 300 mm a hlubokým 450 mm, dostupný ve standardních pracovních délkách 5; 7,5; 10 a 15 m. Kompletně samostatné zařízení obsahuje pracovní část, vstupní a výstupní nádrže, čerpadlo, průtokoměr a ovládací panel.

DetailRada odborníkaVideo

Počítačem řízený větrný tunel - C15

Malý stolní větrný tunel s viditelnou pracovní částí určený pro vysokoškolské vzdělávání.

Široká nabídka příslušenství umožňuje komplexní studii podzvukové aerodynamiky. Vzduch je tažen skrz pracovní prostor ventilátorem s proměnnou rychlostí do výpustě tunelu. Pracovní prostor je vyroben z čirého akrylátu, aby byla zajištěna dobrá viditelnost modelů. Celá základna je odnímatelná, aby bylo možné zasunout velké nebo složité moduly:

 • Bernoulliho aparatura
 • Boundary layer Plate
 • Alternativní modul zkonstruovaný uživatelem

Elektronický snímač tlaku měří statický tlak, který umožňuje výpočet rychlosti vzduchu. Zařízení je dodáváno s USB rozhraním pro propojení s počítačem.

DetailRada odborníkaVideo

Extrakční kolona - kapalina/kapalina - UOP5

Laboratorní aparatura extrakční kolony pro extrakci v systému kapalina/kapalina vhodná k demonstraci a výuce studentů chemického inženýrství.

Zařízení obsahuje skleněnou separační kolonu 1600 mm dlouhou s průměrem 50 mm naplněnou skleněnými Raschigovými kroužky, které zaručují velký povrch pro extrakční proces. Aparatura je dimenzována na protiproudou extrakci kyseliny z organické fáze, kterou je parafín, do demineralizované vody. Parafín je jednoduchý, bezpečný a levný.

DetailRada odborníka

Naši odborní poradci

Ing. Václav Zeman

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 440 784
 • Ztráty tlaku v potrubí
 • Tepelné výměníky
 • Simulace toku
 • Větrný tunel

C6MKII - zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí

Prohlídněte si ukázkové video jak využívají zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí na Univerzitě Nazarbayev v Kazachstánu.Prohlédněte si video

HT30XC - Počítačem řízené tepelné výměníky

Podívejte se, jak je toto zařízení využíváno k výuce na universitě Nazarbayev v Kazachstánu.Prohlédněte si video

S6MKII - Zařízení pro studium simulace toku

Jaké možnosti nabízí výukové zařízení pro simulaci toku můžete objevit v tomto videu.Prohlédněte si video

C15 - Počítačem řízený větrný tunel

Využití větrného tunelu řízeného počítačem pro výukové účely představují na Universitě v Nazarbayev v Kazachstánu v tomto videu.Prohlédněte si video

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.