Přístroje pro vzdělávání v inženýrských oborech

„Slyšet znamená zapomenout, vidět je lepší, ale nejlepší je osobní praktická zkušenost.“ To je heslo, kterým se řídí firma Armfield při vzdělávání nových inženýrů a techniků.

 

Přístroje pro vzdělávání

Společnost Armfield vyvíjí a dodává zařízení, která umožňují lépe pochopit fungování fyzikálních a chemických zákonů, studenti si mohou vyzkoušet fungování různých technologií a podobně. Učební pomůcky jsou vybaveny zpracovanými úlohami pro studenty. Některé technologické celky jsou vhodné i pro průmyslové použití, jako poloprovozní, výzkumná či pilotní zařízení.

V portfoliu firmy Armfield naleznete výukové přístroje pro širokou škálu oborů:

 • Mechanika kapalin
 • Kapalinové stroje
 • Hydraulika a hydrologie
 • Úprava vody
 • Zavlažování
 • Termodynamika
 • Přenos tepla

DetailRada odborníka

Zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí - C6MKII

Detailní studium ztrát nestlačitelných kapalin při proudění potrubím, armaturami a průtokoměry způsobených třecími silami. Studium mechaniky kapalin v laminárním, přechodném i turbulentním režimu v hladkých potrubích.

Součástí dodávky je i trubka s drsným povrchem a další potrubní armatury, regulační ventily, Venturiho a Pitotova trubka. Veškeré potrubní a propojovací vybavení je vyrobeno z nerezové oceli.

Možnost rozšíření zařízení přídavnými moduly pro měření a zkoumání dalších parametrů mechaniky kapalin:

 • Modul hydrostatického tlaku
 • Modul pro demonstraci Bernoulliho teorému
 • Modul pro demonstraci Reynoldsova čísla
 • Modul s Pascalovou aparaturou

DetailRada odborníkaVideo

Počítačem řízený chemický reaktor - CEXC

Speciálně vyvinuté reaktory pro výuku a demonstraci schopností chemických reaktorů určené pro studenty chemického inženýrství. Na zařízení je možné provádět jednoduché a bezpečné reakce vhodné pro laboratorní podmínky.

Obslužná jednotka je schopna pracovat s pěti různými chemickými reaktory:

 • Průtočný ideálně míchaný reaktor
 • Tubulární reaktor
 • Vsádkový reaktor
 • Reaktor s pístovým tokem
 • Reaktor s laminárním prouděním

DetailRada odborníka

Počítačem řízené tepelné výměníky - HT30XC

Výměníky tepla ve zmenšeném měřítku navržené pro ilustraci principů a technik nepřímého přenosu tepla mezi proudy kapalin.

Na ovládací jednotku lze namontovat různé typy tepelných výměníků (deskový výměník, trubkový výměník, výměník s válcovým pláštěm). K zařízení je dodáván počítač s řídícím a vzdělávácím softwarem. Všechny funkce jsou řízené počítačem, včetně změny směru jednoho z proudů kapaliny pro souproudé a protiproudé režimy.

DetailRada odborníkaVideo

Zařízení pro studium simulace toku - S6MKII

Laboratorní zařízení, které poskytuje širokou škálu volitelných nástrojů a modulů k demonstraci všech aspektů toku kapaliny v otevřených kanálech. Vhodné jak pro výuku inženýrských studentů, tak pro výzkum.

Vyrobeno z nerezové oceli s pracovním průřezem širokým 300 mm a hlubokým 450 mm, dostupný ve standardních pracovních délkách 5; 7,5; 10 a 15 m. Kompletně samostatné zařízení obsahuje pracovní část, vstupní a výstupní nádrže, čerpadlo, průtokoměr a ovládací panel.

DetailRada odborníkaVideo

Počítačem řízený větrný tunel - C15

Malý stolní větrný tunel s viditelnou pracovní částí určený pro vysokoškolské vzdělávání.

Široká nabídka příslušenství umožňuje komplexní studii podzvukové aerodynamiky. Vzduch je tažen skrz pracovní prostor ventilátorem s proměnnou rychlostí do výpustě tunelu. Pracovní prostor je vyroben z čirého akrylátu, aby byla zajištěna dobrá viditelnost modelů. Celá základna je odnímatelná, aby bylo možné zasunout velké nebo složité moduly:

 • Bernoulliho aparatura
 • Boundary layer Plate
 • Alternativní modul zkonstruovaný uživatelem

Elektronický snímač tlaku měří statický tlak, který umožňuje výpočet rychlosti vzduchu. Zařízení je dodáváno s USB rozhraním pro propojení s počítačem.

DetailRada odborníkaVideo

Extrakční kolona - kapalina/kapalina - UOP5

Laboratorní aparatura extrakční kolony pro extrakci v systému kapalina/kapalina vhodná k demonstraci a výuce studentů chemického inženýrství.

Zařízení obsahuje skleněnou separační kolonu 1600 mm dlouhou s průměrem 50 mm naplněnou skleněnými Raschigovými kroužky, které zaručují velký povrch pro extrakční proces. Aparatura je dimenzována na protiproudou extrakci kyseliny z organické fáze, kterou je parafín, do demineralizované vody. Parafín je jednoduchý, bezpečný a levný.

DetailRada odborníka

 • Ztráty tlaku v potrubí
 • Tepelné výměníky
 • Simulace toku
 • Větrný tunel

C6MKII - zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí

Prohlídněte si ukázkové video jak využívají zařízení pro studium ztrát tlaku v potrubí na Univerzitě Nazarbayev v Kazachstánu.Prohlédněte si video

HT30XC - Počítačem řízené tepelné výměníky

Podívejte se, jak je toto zařízení využíváno k výuce na universitě Nazarbayev v Kazachstánu.Prohlédněte si video

S6MKII - Zařízení pro studium simulace toku

Jaké možnosti nabízí výukové zařízení pro simulaci toku můžete objevit v tomto videu.Prohlédněte si video

C15 - Počítačem řízený větrný tunel

Využití větrného tunelu řízeného počítačem pro výukové účely představují na Universitě v Nazarbayev v Kazachstánu v tomto videu.Prohlédněte si video

Naši odborní poradci

Ing. Jakub Tuček

Odborný poradceRegion ČRNapište nám605 950 489

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2020 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.