Reologie mouky a těsta

V oblasti reologických zkoušek nabízíme celou škálu přístrojů. Jedná se hlavně o přístroje pro měření charakteristik těsta, poškození škrobu, viskozimetry a potřebné příslušenství jako laboratoní mlýnky či míchačky.

Alveolab

Alveolab je jeden ze základních reologických přístrojů sloužící k získání informací o kvalitě těsta. Vzorek připravený z mouky a solného roztoku vytvoří při alveografické zkoušce bublinu, vzniklý alveograf následně přináší informace o pevnosti těsta (P), tj. schopnosti odolat deformacím, tažnosti těsta (L) a jeho pekařské síle (W). Díky těmto informacím je možné následně regulovat výrobní procesy a ovlivňovat tak kvalitu konečných výrobků.
Zkouška je normalizována: AACC 54-30A, ISO 5530/4, ICC 121, AFNOR XP V03 -170.

Možnost propojení se softwarem LABORATORNÍ KNIHA.

ALVEOPC

Jedná se o zjednodušenou verzi alveografu. Tento přístroj je určený pouze pro alveografické stanovení dle normy AACC 54-30A , ISO 5530/4, ICC 121, AFNOR XP V03 -170.

Ke staženíRada odborníkaVideo

Mixolab 2 - měření charakteristik těsta při hnětení

Mixolab 2 je výkonný reologický přístroj pro měření charakteristik těsta v průběhu hnětení, zahřívání a chlazení. Vyhodnocuje kvalitu proteinů a škrobů. Tento přístroj stanovuje vaznost (protokol SIMULATOR) nebo chování lepkové sítě a škrobu při míchání a zahřívání těsta (protokol STANDARD).
Systém PROFILET umožňuje výrobky charakterizovat dle šesti kvalitativních kritérií: Index absorpce, hnětení, lepek, viskozita, aktivita amylázy a retrogradace. Tento systém přináší uživateli lepší orientaci v hodnocení vzorku.

Na přístroji je možné vytvářet vlastní měřící protokoly.

Zkouška je normalizována: ICC 173.

Ke staženíRada odborníkaVideo

Reofermentometr F4 - simulace kynutí těsta

Reofermentometr F4 je přístroj simulující kynutí těsta. Při provedené zkoušce se díky němu zjistí vývin těsta v čase a vývin kvasných plynů v těstě. Zároveň se určuje čas, kdy došlo vlivem pórovitosti těsta k úniku kvasných plynů do okolí. Tím je možné stanovit optimální dobu kynutí, dále zjistit kvalitu droždí nebo vliv aditiv (kyselina askorbová, amylázy, atd.) na kynutí.

Rada odborníkaVideo

SD Matic - poškození škrobu způsobené mechanickým namáháním

SD Matic umožňuje snadno zjistit poškození škrobu vlivem mechanického namáhání (např. při průchodu válcovou stolicí ve mlýně). Protože poškození škrobu přímo souvisí se změnou vaznosti vody, je tato zkouška důležitá pro výrobní manažery ve mlýnech.

Zkouška je normalizována:
AACC 76-33,
ICC 172 a
AFNOR V03-731.

Ke staženíRada odborníkaVideo

Viskozimetry RVA

Viskozimetry RVA jsou přístroje měřicí viskozitu suspenze pevného podílu (mouka, šrot, škrob, atd.) a vody v průběhu míchání a při teplotních změnách dle zvoleného protokolu.

Přístroje jsou výráběny australskou firmou NEWPORT Scientific, která se stala součástí společnosti Perten Instruments. 

Modely:
- RVA 4500
- RVA-TecMaster
- RVA-StarchMaster2

Ke staženíRada odborníka

Dough LAB

Tento přístroj je určený pro zkoušku těsta za účelem zjištění vaznosti a chování těsta při míchání (vývin, stabilita a změknutí těsta). Navážka mouky do klasického přístroje je 300 gramů, do speciálního přístroje Micro Dough LAB je navážka 4 gramy. Tento přístroj je určený především šlechtitelským firmám. Na přístroji je také možné nadefinovat vlastní podmínky měření podle požadavků laboratoře.

Rada odborníka

Laboratorní mlýn - CD 1 MILL

Tento laboratorní mlýn je určený pro přípravu mouky z vyčištěného, nakropeného a odleženého obilí. Vzniklá mouka se poté dále používá pro následné rozbory.

Rada odborníka

Laboratorní mlýn – Lab Mill 1

Vyšší typ laboratorního mlýna určený k získání mouky z předem připraveného obilí na následné reologické rozbory.
Zároveň je možné na tomto mlýně vyhodnotit výtěžnost mouky.

Ke staženíRada odborníka

Míchačky - MR 2L a MR 10L

Míchačky se využívají k přípravě obilí před mletím, kdy je potřeba smíchat vzorek obilí s vodou určenou k nakropení. Je možné je také použít pro promíchání mouk s různými typy aditiv (kyselina askorbová, enzymy, sušený lepek atd.).

Ke staženíRada odborníka

Naši odborní poradci

Ing. Adam Halaška

Odborný poradceRegion ČR, SKNapište nám +420 730 895 987
  • Alveolab
  • MIXOLAB 2
  • Reofermentometr F4
  • SDmatic

ALVEOLAB - alveograf firmy CHOPIN Technologies

Princip alveografických analýz, interpretace výsledků a hlavní výhody alveografu firmy Chopin vám představí toto video.Prohlédněte si video

MIXOLAB 2 od CHOPIN Technologies

Seznamte se s principem a výhodami reologického přístroje MIXOLAB 2 firmy Chopin Technologies.Prohlédněte si video

Reofermentometr F4

Seznamte se s Reofermentometrem F4, přístrojem simulujícím kynutí těsta.Prohlédněte si video

SDmatic firmy CHOPIN Technologies

Seznamte se s principem a výhodami přístroje SDmatic, který umožňuje snadno zjistit poškození škrobu vlivem mechanického namáhání.Prohlédněte si video

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.