Mlýny a pekárny

Přístroje a technologie pro mlýny a pekárny

Odběr a úprava vzorků

Vzorkování je prvním krokem k získání výsledku jakékoli analýzy. Vzorkováním zpravidla nezískáme vzorek připravený k analýze, ale musíme získaný vzorek dále upravovat.

Stanovení vlhkosti

Vlhkost je významný kvalitativní ukazatel z pohledu ceny produktu, skladovatelnosti a dalších technologických vlastností. V naší nabídce naleznete širokou škálu přístrojů pro různá použití a fungujících na rozličných principech.

NIR analyzátory

Blízká infračervená spektroskopie, tedy NIR (Near Infrared Spectroscopy) spektroskopie je hojně využívanou, moderní, ekonomickou a ekologickou analýzou.

Stanovení čísla poklesu a klíčivosti

Stanovení čísla poklesu se využívá pro hodnocení aktivity amyláz pšenice, žita, ječmene a také pro hodnocení kvality pšeničné a žitné mouky.

Stanovení množství a kvality lepku

Pro stanovení množství a kvality lepku je vhodná souprava Gluten Index System skládající se z vypírače lepku, odstředivky lepku a přístroje vhodného pro měření suchého lepku.

Stanovení mykotoxinů

Mykotoxiny patří mezi toxické látky kontaminující především zrniny a potraviny. Ekonomický dopad v případě pozitivního testu na obsah mykotoxinů je obrovský a je třeba jejich přítomnost včetně druhu včas efektivně detekovat.

Reologie mouky a těsta

V oblasti reologických zkoušek nabízíme celou škálu přístrojů. Jedná se hlavně o přístroje pro měření charakteristik těta, poškození škrobu, viskozimetry a potřebné příslušenství jako laboratoní mlýnky či míchačky.

Senzorická analýza

Analyzátory textury slouží k měření textury potravin. Měření je založeno na deformaci měřeného materiálu sondou/nástavcem instalovaným do pohyblivého ramene přístroje společnosti Stable Micro Systems Ltd., ve kterém je umístěn citlivý tenzometr.

On-line analyzátory

Měření důležitých parametrů jakosti přímo na konkrétním místě technologie výroby a jejich kontinuální monitorování je důležitou součástí řízení technologických procesů.

Stanovení aktivity vody

Aktivita vody je ukazatelem obsahu vody, která není vázána na jiné složky potravin, a je tak vhodným prostředím pro růst mikrobů a jiných organismů v potravinách.

Naši odborní poradci

Ing. Adam Halaška

Odborný poradceRegion ČR, SKNapište nám +420 730 895 987

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.