Mlýny a pekárny

Odběr a úprava vzorků

Vzorkování je prvním krokem k získání výsledku jakékoli analýzy. Vzorkováním zpravidla nezískáme vzorek připravený k analýze, ale musíme získaný vzorek dále upravovat.

Stanovení vlhkosti

Vlhkost je významný kvalitativní ukazatel z pohledu ceny produktu, skladovatelnosti a dalších technologických vlastností. V naší nabídce naleznete širokou škálu přístrojů pro různá použití a fungujících na rozličných principech.

NIR analyzátory

Blízká infračervená spektroskopie, tedy NIR (Near Infrared Spectroscopy) spektroskopie je hojně využívanou, moderní, ekonomickou a ekologickou analýzou.

Stanovení čísla poklesu a klíčivosti

Stanovení čísla poklesu se využívá pro hodnocení aktivity amyláz pšenice, žita, ječmene a také pro hodnocení kvality pšeničné a žitné mouky.

Stanovení množství a kvality lepku

Pro stanovení množství a kvality lepku je vhodná souprava Gluten Index System skládající se z vypírače lepku, odstředivky lepku a přístroje vhodného pro měření suchého lepku.

Stanovení mykotoxinů

Mykotoxiny patří mezi toxické látky kontaminující především zrniny a potraviny. Ekonomický dopad v případě pozitivního testu na obsah mykotoxinů je obrovský a je třeba jejich přítomnost včetně druhu včas efektivně detekovat.

Reologie mouky a těsta

V oblasti reologických zkoušek nabízíme celou škálu přístrojů. Jedná se hlavně o přístroje pro měření charakteristik těta, poškození škrobu, viskozimetry a potřebné příslušenství jako laboratoní mlýnky či míchačky.

Senzorická analýza

Analyzátory textury slouží k měření textury potravin. Měření je založeno na deformaci měřeného materiálu sondou/nástavcem instalovaným do pohyblivého ramene přístroje společnosti Stable Micro Systems Ltd., ve kterém je umístěn citlivý tenzometr.

On-line analyzátory

Měření důležitých parametrů jakosti přímo na konkrétním místě technologie výroby a jejich kontinuální monitorování je důležitou součástí řízení technologických procesů.

Stanovení aktivity vody

Aktivita vody je ukazatelem obsahu vody, která není vázána na jiné složky potravin, a je tak vhodným prostředím pro růst mikrobů a jiných organismů v potravinách.

Naši odborní poradci

Václav Müller

Odborný poradceRegion ČR, SKNapište nám281 091 460

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2020 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.