Mikrobiologie vody

Dodáváme živná média pro stanovení indikátorů kvality vod i pro stanovení patogenů. Hledané bakterie je možné stanovit jednak klasickými médii, ale i médii chromogenními, díky kterým se doba analýzy významně zkracuje. Všechny chromogenní půdy pro stanovení bakterií jsou v souladu s ISO 16140, tj. jsou schválenými alternativami ke stávajícím metodám detekce. Vybrané patogeny je možné detekovat i metodami rychlé mikrobiologie jako je použití metody PCR a metody enzymového značení. 

Legionella pneumophila a Legionella spp.

K detekci a stanovení počtu bakterií Legionella pneumophila a Legionella spp. je možné využít kultivační metody a stejně tak metody rychlé mikrobiologie.

  • Pro kultivační stanovení bakterií rodu Legionella spp. nabízíme média dle ISO 11731, tj. standardní médium GVPC s následnou kultivací na BCYE či krevním agaru.
  • Serotypizace se provádí latexovým testem (L. pneumophila SG1, SG2-15 a L. anisa).
  • Novinkou je alternativní médium pro vysoce kontaminované vody – agar MWY.
  • Rychlou metodou stanovení bakterií Legionella spp. a L. pneumophila je metoda PCR, kdy je výsledek dostupný do 24 h.

Ke staženíRada odborníka

PCR

PCR je založené na principech molekulární biologie, tzn. detekce molekuly DNA dané bakterie. Tímto způsobem je možné detekovat bakterie do 24 hodin od pomnožení vzorku. Molekula DNA bakterie je detekčním kitem rozpoznána, dojde k jejímu označení fluorogenní látkou a následně k odečtu signálu. Díky tomu je možná i kvantifikace. Metoda je vhodná pro laboratoře s detekcí patogenů požadující rychlo analýzu.

Rada odborníka

Escherichia coli a koliformní bakterie

Chromogenní médium pro stanovení bakterie E. coli a ostatních koliformních bakterií v potravinách i vodách s odečtem výsledků do 24 hodin. Další konfirmace není nutná. Médium využívá enzymů produkovaných E. coli (beta-D-glukuronidasa a beta-D-galaktosidasa) k odlišení od ostatních koliformních bakterií, které produkují pouze jeden z těchto enzymů (beta-D-galaktosidasa).

DetailRada odborníka

Staphylococcus aureus

Chromogenní médium pro detekci bakterie Staphylococcus aureus.  Jeho základem je médium dle Baird-Parkera. Pro zvýšení selektivity je přidáván vaječný žloutek (identifikace plasmakoagulasa pozitivních stafylokoků). Médium je validováno dle ISO 16140. Kolonie mohou být konfirmovány pomocí latexového testu s výsledkem do 5 minut.

Rada odborníka

Klasická média

Složení těchto medií je již historicky zakotveno v mezinárodních ISO normách.

Veškeré nabízené půdy svým složením jim odpovídají, což je potvrzováno dodávaným certifikátem kvality. Jedná se o agary živočišné, rostlinné, s přídavkem antibiotik a barviv apod.

Rada odborníka

Cell Stream - izolace a purifikace vzorku

Přístroj CellStream představuje automatickou izolaci a purifikaci vzorku. Cílové bakteriální buňky jsou specificky vázány na magnetické částice, čímž mohou být imunomagnetickou separací izolovány ze směsi v matrici. 

Proces trvá méně než dvě hodiny. Získané buňky je možné dále analyzovat pomocí průtokové cytometrie, PCR, mikroskopie apod.

Rada odborníkaVideo

Gene-up

Gene-Up je moderní a spolehlivý analyzátor, který využívá analytickou metodu založenou na RT-PCR detekci alimentárních patogenů. Maximálně zjednodušený pracovní postup vám v kombinaci s uživatelsky jednoduchým přístrojem pomohou maximálně zefektivnit výtěžnost a produktivitu vaší laboratoře.

Metodika Gene-Up je díky své spolehlivosti a rychlosti vhodná jak do laboratoří v potravinářské výrobě tak i do kontrolních a dohledových laboratořích státní správy. Jeho široké využití v testování potravin jej činí vhodným nástrojem pro monitorování mikrobiální kvality potravinářských výrobků. 

Rada odborníka

Naši odborní poradci

Jitka Bartošová

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 230 618
  • Rqmicro - Cell stream

Cell stream od firmy Rqmicro

Jak jednoduše a rychle oddělit buňky Legionelly ze vzorku vody s pomocí přístroje Rqmicro Cell stream a kitu Legionella pneumophila SG1 vás seznámí toto video.Prohlédněte si video

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.