Klasická a chromogenní média

K úpravě, ředění, či kultivaci v mikrobiologii nabízíme široké spektrum živných medií a potvrzovacích testů určených ke kvalitativní i kvantitativní kontrole. Jde o základní, ale i vysoce specifická chromogenní media a metody tzv. rychlé mikrobiologie.

Klasická média

Složení těchto medií je již historicky zakotveno v mezinárodních ISO normách.

Veškeré nabízené půdy svým složením jim odpovídají, což je potvrzováno dodávaným certifikátem kvality. Jedná se o agary živočišné, rostlinné, s přídavkem antibiotik a barviv apod.

Rada odborníka

Chromogenní média

Chromogenní media obsahují barevný substrát, který je zcela specifický k dané bakterii, pro kterou je medium určeno. Tato bakterie umí substrát svým metabolismem zpracovat a výsledkem jsou jasně identifikovatelné kolonie mikroorganismu (barevné odlišení, odlišení pod UV světlem) zcela jasně odlišitelné od ostatní mikroflory.

Chromogenní media jsou primárně určena pro rychlou detekci a kvantifikaci patogenů, avšak dnes je možné je využít i pro detekci bakterií indikujících kvalitu výrobků.

Ke staženíRada odborníka

Enterobacteriaceae

Chromogenní půda pro stanovení enterobakterií má vysokou selektivitu, díky níž zajišťuje odečet výsledků do 24 hodin, a to bez nutnosti dalších konfirmačních testů. Zásluhou přítomnosti barevného indikátoru je zajištěno i jasné barevné odlišení od ostatních případně vyrostlých mikroorganismů. Půda je validována dle ISO 16140, tj. je v souladu s ISO pro stanovení enterobakterií klasickou metodou.

Rada odborníka

Enterosoccus

Pro stanovení bakterií rodu Enterococcus nabízíme média dle Slanetz-Bartleye, žluč-eskulin-agar (prášková, v lahvičkách i hotová na Petriho miskách 60 mm a 90 mm). Pro stanovení ve vodách je možné využít chromogenní médium s konečným výsledkem analýzy do 44 hodin bez potřeby konfirmace.

DetailRada odborníka

Escherichia coli a koliformní bakterie

Pro stanovení bakterie E. coli a ostatních koliformních bakterií v potravinách i vodách nabízíme chromogenní médium s odečtem výsledků do 24 hodin. Další konfirmace není nutná. Médium využívá enzymů produkovaných E. coli (beta-D-glukuronidasa a beta-D-galaktosidasa) k odlišení od ostatních koliformních bakterií, které produkují pouze jeden z těchto enzymů (beta-D-galaktosidasa).

DetailRada odborníka

Staphylococcus aureus

Bakterie Staphylococcus aureus je komenzálem teplokrevných živočichů včetně člověka. Nachází se jak na povrchu našich sliznic (například nosní sliznice), tak na povrchu kůže (ruce, kravské vemeno). Může být vysoce rezistentní k určitým antibiotikům (methicilin – rezistentní S. aureus tzv. MRSA). Z těchto důvodů bylo vyvinuto médium pro rychlou a jasnou identifikaci této bakterie. Jeho základem je médium dle Baird-Parkera. Pro zvýšení selektivity je přidáván vaječný žloutek (identifikace plasmakoagulasa pozitivních S. aureus). Médium je validováno dle ISO 16140. Kolonie mohou být konfirmovány pomocí latexového testu s výsledkem do 5 minut.

Rada odborníka

Plísně a kvasinky

Stanovení plísní a kvasinek je založeno na použití selektivní půdy, která potlačuje bakteriální růst díky přidaným antibiotikům. Dle novelizované normy pro stanovení těchto mikroorganismů dnes vybíráme ze dvou půd – DG 18 a DRBC. Základním ukazatelem pro výběr půdy je aktivita vody ve stanovované matrici. Nabízíme obě půdy a to ve formátu Petriho misek, ale i lahviček o objemu 100 a 200 ml.

Rada odborníka

Naši odborní poradci

Jitka Bartošová

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 230 618

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 440 782

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2023 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.