Klasická a chromogenní média

K úpravě, ředění, či kultivaci v mikrobiologii nabízíme široké spektrum živných medií a potvrzovacích testů určených ke kvalitativní i kvantitativní kontrole. Jde o základní, ale i vysoce specifická chromogenní media pro mikrobiologickou diagnostiku a metody tzv. rychlé mikrobiologie.

Klasická média

Složení těchto medií je již historicky zakotveno v mezinárodních ISO normách.

Veškeré nabízené půdy svým složením jim odpovídají, což je potvrzováno dodávaným certifikátem kvality. Jedná se o agary živočišné, rostlinné, s přídavkem antibiotik a barviv apod.

Rada odborníka

Chromogenní média

Chromogenní media obsahují barevný substrát, který je zcela specifický k dané bakterii, pro kterou je medium určeno. Tato bakterie umí substrát svým metabolismem zpracovat a výsledkem jsou jasně identifikovatelné kolonie mikroorganismu (barevné odlišení, odlišení pod UV světlem) zcela jasně odlišitelné od ostatní mikroflory.

Chromogenní media jsou primárně určena pro rychlou detekci a kvantifikaci patogenů, avšak dnes je možné je využít i pro detekci bakterií indikujících kvalitu výrobků.

Ke staženíRada odborníka

Cronobacter spp.

Chromogenní médium pro selektivní izolaci Cronobacter spp. (dříve Enterobacter sakazakii) v kojeneckých mléčných výrobcích a dětské výživě podle ISO 22964. Pro detekci bakterie rodu Cronobacter se použije CSB (Cronobacter selective broth) bujón a CCI (Chromogenic Cronobacter Isolation) Agar.

DetailRada odborníka

Enterobacteriaceae

Chromogenní půda pro stanovení enterobakterií má vysokou selektivitu, díky níž zajišťuje odečet výsledků do 24 hodin, a to bez nutnosti dalších konfirmačních testů. Zásluhou přítomnosti barevného indikátoru je zajištěno i jasné barevné odlišení od ostatních případně vyrostlých mikroorganismů. Půda je validována dle ISO 16140, tj. je v souladu s ISO pro stanovení enterobakterií klasickou metodou.

Rada odborníka

Enterococcus

Chromogenní půda pro stanovení bakterií rodu Enterococcus dle Slanetz-Bartleye, žluč-eskulin-agar (prášková, v lahvičkách i hotová na Petriho miskách 60 mm a 90 mm). Pro stanovení ve vodách je možné využít chromogenní médium s konečným výsledkem analýzy do 44 hodin bez potřeby konfirmace.

DetailRada odborníka

Escherichia coli a koliformní bakterie

Chromogenní médium pro stanovení bakterie E. coli a ostatních koliformních bakterií v potravinách i vodách s odečtem výsledků do 24 hodin. Další konfirmace není nutná. Médium využívá enzymů produkovaných E. coli (beta-D-glukuronidasa a beta-D-galaktosidasa) k odlišení od ostatních koliformních bakterií, které produkují pouze jeden z těchto enzymů (beta-D-galaktosidasa).

DetailRada odborníka

Staphylococcus aureus

Chromogenní médium pro detekci bakterie Staphylococcus aureus.  Jeho základem je médium dle Baird-Parkera. Pro zvýšení selektivity je přidáván vaječný žloutek (identifikace plasmakoagulasa pozitivních stafylokoků). Médium je validováno dle ISO 16140. Kolonie mohou být konfirmovány pomocí latexového testu s výsledkem do 5 minut.

Rada odborníka

Plísně a kvasinky

Stanovení plísní a kvasinek je založeno na použití selektivní půdy, která potlačuje bakteriální růst díky přidaným antibiotikům. Dle novelizované normy pro stanovení těchto mikroorganismů dnes vybíráme ze dvou půd – DG 18 a DRBC. Základním ukazatelem pro výběr půdy je aktivita vody ve stanovované matrici. Nabízíme obě půdy a to ve formátu Petriho misek, ale i lahviček o objemu 100 a 200 ml.

Rada odborníka

Naši odborní poradci

Jitka Bartošová

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 230 618

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 440 782

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.