Odběr a příprava vzorků

Před samotnou analýzou je nutné vzorek řádně odebrat a následně upravit dle prováděné analytické metody. Pro tento účel nabízíme široké portfolio přístrojů.

Automatické ředičky Dilumat

Automatické ředičky, tzv. dilutory, jsou určeny k přípravě vzorků před mikrobiologickou analýzou. Jsou vybaveny zabudovanou váhou s technickou přesností. Umožňují automatické navážení pevných, práškových nebo tekutých vzorků, které jsou následné automaticky naředěny ve sterilních stomacher sáčcích či vzorkovnicích požadovaným ředícím roztokem nebo bujónem. Automatické ředičky mohou být opatřeny až šesti dávkovacími pumpami dle počtu používaných médií. Výrazně urychlují dobu přípravy vzorku, minimalizují riziko kontaminace a usnadňují operace spojené s přípravou vzorku.

  • Stabilizace váhy za pouhých 0,1 sekundy.
  • Rychlost: 25 g, ředění 1:10 za 16 sekund.
  • Možné připojení k LIMS nebo funguje jako samostatná jednotka.

Ke staženíRada odborníka

Homogenizátory - Smasher

Mikrobiologické homogenizátory typu „stomacher“ umožňují uživatelům připravit vzorky určené k následné inokulaci s vysokým stupněm homogenity. Homogenizátory jsou používány v souladu s ISO 7218 a ISO 6887. Určeny jsou i k úpravě velmi tvrdých vzorků díky tzv. „smash“ efektu drtících lopatek. Stomachery jsou opatřeny LCD displejem a několika dotykovými senzory sloužícími k nastavení délky a rychlosti homogenizace. Minimalizují kontaminační rizika a standardizují vzorky před následnou analýzou.

Nejtišší peristaltický laboratorní homogenizátor na trhu. Je ověřeno, že je 8krát tišší než standardní homogenizátory
Jednoduchá obsluha, digitální klávesnice pro programování různých cyklů (od 10 do 180 s nebo nepřetržitě).
Falexibilita použití díky kapacitě sáčků od 80ml až do 400ml.

  • SMASHER XL pro kvalitní homogenozaci vzorků o větším objemu.
  • Možnost kombinovat vak na vzorky o objemu 1 x 4 l a sáčky o objemu 2x1,5 l.

DetailKe staženíRada odborníka

Bioimpaktor SAMPL’AIR™

K přesné kontrole mikrobiologické kvality vzduchu, který může být zrojem kontaminace, jsou určeny bioimpaktory. Tyto přístroje umožňují pravidelně a ednoduše vyhodnocovat kvalitu okolního prostředí. Principem bioimpakce je nasátí určitého objemu vzduchu pomocí zabudovaného čerpadla na Petriho misku s typem agaru dle skupiny sledovaných mikroorganismů. Impaktory SAMPL’AIR™ jsou ve shodě s mezinárodní legislativou ISO/DIS 14698-1. Ta požaduje standardizovaný nálet na misku 100 litrů/min. Doba impakce vzduchu nasávaného na misku by měla odpovídat stupni čistoty prostředí, ve kterém je odběr prováděn (prostory s vysokou čistotou, provozní prostředí, atd.).

SAMPL’AIR™ je vysoce účinný, úroveň sběru vzorků je 99% a to i pro nejmenší částice. Je lehký a snadno se přenáší, což umožní pravidelné provádění důkladné kontroly ovzduší.

Ke staženíRada odborníka

AIR IDEAL® 3P

Systém AIR IDEAL® 3P® je ideální řešení pro monitorování vzduchu ve farmaceutických a biotechnologických procesech a je speciálně yvinut v rámci řady 3P™ (farmaceuticky prokázaná výkonnost).

Rada odborníka

Kahany

Plynové bezpečnostní kahany pro sterilizaci kliček, ožehnutí zkumavek s kovovými uzávěry, skleněných pipet atd. jsou nezbytnou součástí mikrobiologické laboratoře. Připojení je možné na zemní plyn nebo propan-butan. Přenosné pistové kahany jsou vhodné pro odběr vzorků ze vzorkovacích kohoutů či ventilů.

DetailKe staženíRada odborníka

Cell Stream - izolace a purifikace vzorku

Přístroj CellStream představuje automatickou izolaci a purifikaci vzorku. Cílové bakteriální buňky jsou specificky vázány na magnetické částice, čímž mohou být imunomagnetickou separací izolovány ze směsi v matrici. 

Proces trvá méně než dvě hodiny. Získané buňky je možné dále analyzovat pomocí průtokové cytometrie, PCR, mikroskopie apod.

Rada odborníkaVideo

Listeria Isolation Transwab

Listeria Isolation Transwab je určená pro použití jako screeningová metoda pro detekci bakterie Listeria spp. a L. monocytogenes ve vzorcích z potravin a životního prostředí.  Medium je založeno na využití degradace eskulinu. Při využití eskulinu je tato látka přeměněna na černý/tmavě hnědý precipitát.

Ke staženíRada odborníka

Salmonella Isolation Transwab

Jednoduchý screeningový test pro detekci Salmonella spp. ze vzorků životního prostředí a potravinářské matrice. Salmonella Isolation Transwab využívá modifikovaného media XLT4 pro rozlišení Salmonellaspp. a ostatních bakterií.

Ke staženíRada odborníka

Stěrové tyčinky

Stěrové tyčinky jsou vyrobeny technologií 3D tisku.

Použitý materiál je vysoce pružný a umožňuje ohyb tyčinky až 180° při zachování pevnosti. Je necytotoxický, není senzibilizující, nedráždivý. Díky těmto vlastnostem je odběr vzorku komfortnější. 

DetailRada odborníka

Sada stěrových tyčinek s virostatickým mediem

Sada obsahuje kromě stěrových tyčinek virostatické médium PrimeStore MTM, které umožňuje stabilizaci vzorku.

Stěrové tyčinky jsou umístěny ve speciálních obalech určených pro následnou sterilizaci.

DetailRada odborníka

Další produkty a služby pro obor Příprava vzorků a médií

Naši odborní poradci

Jitka Bartošová

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 230 618

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 440 782
  • Rqmicro - Cell stream

Cell stream od firmy Rqmicro

Jak jednoduše a rychle oddělit buňky Legionelly ze vzorku vody s pomocí přístroje Rqmicro Cell stream a kitu Legionella pneumophila SG1 vás seznámí toto video.Prohlédněte si video

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.