Alternativní mikrobiologické metody

Dnes je v laboratořích i potravinářských podnicích kladen důraz na rychlost a robustnost analytických metod. Výjimkou není ani mikrobiologie. Řešením, jak splnit tyto požadavky, jsou metody tzv. rychlé mikrobiologie.

Princip je založen na molekulární biologii, specifické detekci bakterií díky imunologickému profilu, či pomocí metody průtokové cytometrie. Jedná se o metody v souladu s ISO a jsou vhodné pro kontrolu v systému HACCP pro výrobky i prostředí.

PCR

PCR je založené na principech molekulární biologie, tzn. detekce molekuly DNA dané bakterie. Tímto způsobem je možné detekovat bakterie do 24 hodin od pomnožení vzorku. Molekula DNA bakterie je detekčním kitem rozpoznána, dojde k jejímu označení fluorogenní látkou a následně k odečtu signálu. Díky tomu je možná i kvantifikace. Metoda je vhodná pro laboratoře s detekcí patogenů požadující rychlo analýzu.

Rada odborníka

Stanovení patogenů metodou enzymové fluorescenční analýzy

Další metodou pro stanovení patogenů v potravinách a prostředí je analýza vzorků pomocí enzymové fluorescenční analýzy nebo technologie rekombinantního fágového proteinu, kdy je daná bakterie označena enzymatickým substrátem a analyzátorem je zjištěna její přítomnost. Doba detekce patogenů v potravinách je 24 hodin nebo 48 h od pomnožení vzorku. Analyzátor je navržen tak, aby se minimalizoval počet kroků manipulace se vzorkem, a tím se aktivně snižovalo riziko chyby obsluhy.

Vhodné pro analýzu: Salmonella, Listeria spp., L. monocytogenes, L. spp & L. monocytogenes, E. Coli O157 (včetně H7), C ampylobacter, Stafylokokové enterotoxiny, E. Coli O157, . coli serogroups O26, O45, O103, O111, O121, O145 a O157.

Přístroj je vyráběn ve dvou verzích: pro 12 analýz (minividas) a pro 30 analýz (vidas).

Rada odborníka

Stanovení indikátorů kvality

TEMPO je plně automatizovaný enumerační systém, který testuje ukazatele kvality v potravinářských produktech a vzorky životního prostředí. Detekce sledovaných indikátorů kvality probíhá na základě jejich flourescenční schopnosti. Vzorek po kultivaci je analyzován a je odečten počet mikroorganismů a přepočten na CFU/g vzorku.

Technologií TEMPO lze spolehlivě detekovat indikátory kvality: Stanovení počtu celkové aerobní mezofilní flory, Bacillus cereus, Escherichia coli, stafylokoků, Enterobacteriae, koliformních bakterií, Laktobacilů, kvasinek a plísní, aerobní mezofilní flory a koliformních mikroorganizmů pro vzorky potravin a životního prostředí.

Analyzátor je možné propojit s laboratorním systémem LIMS.

 

Rada odborníka

Analyzátory na principu průtokové cytometrie

Naprostou špičkou mezi rychlými mikrobiologickými metodami jsou analyzátory detekující na principu průtokové cytometrie. Průtokové cytometry jsou vybaveny unikátní technologií s možností počítání životaschopných buněk, umožňují tedy získání kvantitativních výsledků. V první fázi detekce dojde k fluorescenčnímu označení živých buněk, po níž následuje laserová detekce v cele průtokového cytometru a vyhodnocení sofistikovaným operačním softwarem.

Možnost stanovení kvasinek a plísní, celkového počtu mikroorganismů, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., dále sterility, testy nahrazující termostatové zkoušky či stress testy a další.

Metoda vykazuje vysokou citlivost: ≤10 mikroorg./1g/1ml/ a její výhodou je zkrácení doby testování proti konvenčním metodám na 24-48 hodin vč. předinkubace výrobku.

 

Rada odborníka

Naši odborní poradci

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám281 091 460

Miroslav Šícha

Odborný poradceRegion SKNapište nám281 091 460

Jan Váňa

Odborný poradceRegion ČRNapište nám281 091 460

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2019 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.