MPZ

Příprava a organizování mezilaboratorního porovnání zkoušek (kruhových testů) má v naší společnosti mnohaletou tradici. Cílem je poskytnout účastníkům nezávislé a objektivní srovnání výsledků své laboratoře s výsledky jiných laboratoří. Mezilaboratorní porovnání zkoušek je vhodným a oblíbeným nástrojem kontroly a ověření kvality laboratorních měření v rámci zásad norem řady ISO 9000.

MPZ - obiloviny a olejniny

Důležité jakostní ukazatele u obilovin mají přímý vliv na kvalitu, způsob dalšího technologického zpracování a samozřejmě významně ovlivňují cenu produktu. Proto je nutné mít přehled o přesnosti výsledků prováděných laboratorních měření, od nichž se odvíjí firemní rozhodnutí a které ovlivňují další činnosti.
Ideální příležitostí pro prověření klasických metod je účast na kruhovém testu NIR, kde má uživatel možnost porovnat své výsledky s desítkami laboratoří, které tuto zkoušku podstupují pro zajištění návaznosti nastavení NIR analyzátorů během služby NIRSERVIS.
V rámci aplikačního servisu nabízíme účastníkům MPZ navazující odbornou podporu pro stanovení nápravy vzniklých odchylek.

V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte online přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

MPZ - stanovení čísla poklesu v obilovinách

Mezilaboratorní porovnání zkoušek (MPZ) je vedle kontroly kvality pomocí referenčního materiálu relativně dostupný způsob, jak zkontrolovat celý proces vedoucí k výsledku laboratorního měření. V případě odlehlosti zjištěné při statistickém porovnání výsledků je provedena náprava.
Doporučujeme provést kontrolu systému měření porostlosti ideálně v rámci přípravy na nadcházející sezonu.

S organizací kruhových testů má naše společnost dlouholeté zkušenosti, které zaručují kvalitní výstupy z porovnání. V rámci aplikačního servisu nabízíme účastníkům MPZ navazující odbornou podporu pro stanovení nápravy vzniklých odchylek.

V případě Vašeho zájmu o účast využijte naší online přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

MPZ – kvality mouky

Alveograf - mixolab - farinograf

Pro uživatele reologických přístrojů typu alveograf, mixolab a farinograf nabízíme účast v MPZ, které jsou zaměřeny na porovnání výsledků zkoušek získaných na těchto přístrojích. Zkoušky provádíme 2 krát do roka a mohou se jich účastnit uživatelé přístrojů z České i Slovenské republiky. MPZ alveografu organizujeme již cca 15 let, MPZ pro vaznost (farinograf a mixolab) jsme zahájili na podzim 2018. V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku.

Rada odborníkaHarmonogram a přihlášení

Bipea

Naše pracoviště se účastní MPZ pořádaných mezinárodní společností Bipea a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro kontrolu kvality výsledků analýzy mouky a krmiv.

Rada odborníka

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.