Alternativní mikrobiologické metody

Nabízíme přístroje pro alternativní mikrobiologické metody tzv. rychlou mikrobiologii. Jedná se o metody založené na molekulární biologii, kdy dochází ke specifické detekci bakterií pomocí imunologického profilu či metodě průtokové cytometrie. Tyto metody jsou v souladu s ISO a splňují požadavky systému HACCP.

Rychlá mikrobiologie byla vyvinuta na základě požadavků na rychlost a robustnost analytických metod v laboratořích a obecně v potravinářství.

PCR

PCR je založené na principech molekulární biologie, tzn. detekce molekuly DNA dané bakterie. Tímto způsobem je možné detekovat bakterie do 24 hodin od pomnožení vzorku. Molekula DNA bakterie je detekčním kitem rozpoznána, dojde k jejímu označení fluorogenní látkou a následně k odečtu signálu. Díky tomu je možná i kvantifikace. Metoda je vhodná pro laboratoře s detekcí patogenů požadující rychlo analýzu.

Rada odborníka

Stanovení patogenů metodou enzymové fluorescenční analýzy

Další metodou pro stanovení patogenů v potravinách a prostředí je analýza vzorků pomocí enzymové fluorescenční analýzy nebo technologie rekombinantního fágového proteinu, kdy je daná bakterie označena enzymatickým substrátem a analyzátorem je zjištěna její přítomnost. Doba detekce patogenů v potravinách je 24 hodin nebo 48 h od pomnožení vzorku. Analyzátor je navržen tak, aby se minimalizoval počet kroků manipulace se vzorkem, a tím se aktivně snižovalo riziko chyby obsluhy.

Vhodné pro analýzu: Salmonella, Listeria spp., L. monocytogenes, L. spp & L. monocytogenes, E. Coli O157 (včetně H7), C ampylobacter, Stafylokokové enterotoxiny, E. Coli O157, E. coli serogroups O26, O45, O103, O111, O121, O145 a O157.

Přístroj je vyráběn ve dvou verzích: pro 12 analýz a pro 30 analýz.

Rada odborníka

Stanovení indikátorů kvality

TEMPO je plně automatizovaný enumerační systém, který testuje ukazatele kvality v potravinářských produktech a vzorky životního prostředí. Detekce sledovaných indikátorů kvality probíhá na základě jejich flourescenční schopnosti. Vzorek po kultivaci je analyzován a je odečten počet mikroorganismů a přepočten na CFU/g vzorku.

Technologií TEMPO lze spolehlivě detekovat indikátory kvality: Stanovení počtu celkové aerobní mezofilní flory, Bacillus cereus, Escherichia coli, stafylokoků, Enterobacteriae, koliformních bakterií, Laktobacilů, kvasinek a plísní, aerobní mezofilní flory a koliformních mikroorganizmů pro vzorky potravin a životního prostředí.

Analyzátor je možné propojit s laboratorním systémem LIMS.

 

Rada odborníka

Analyzátory na principu průtokové cytometrie

Naprostou špičkou mezi rychlými mikrobiologickými metodami jsou analyzátory detekující na principu průtokové cytometrie. Průtokové cytometry jsou vybaveny unikátní technologií s možností počítání životaschopných buněk, umožňují tedy získání kvantitativních výsledků. V první fázi detekce dojde k fluorescenčnímu označení živých buněk, po níž následuje laserová detekce v cele průtokového cytometru a vyhodnocení sofistikovaným operačním softwarem.

Možnost stanovení kvasinek a plísní, celkového počtu mikroorganismů, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., dále sterility, testy nahrazující termostatové zkoušky či stress testy a další.

Metoda vykazuje vysokou citlivost: ≤10 mikroorg./1g/1ml/ a její výhodou je zkrácení doby testování proti konvenčním metodám na 24-48 hodin vč. předinkubace výrobku.

 

Rada odborníka

EPIC - bioluminiscenční systém

Zařízení EPIC představuje pokročilou technologii ATP bioluminiscence. Uplatnění nachází zejména u UHT (Ultra Hight Temperature) výrobků jako jsou trvanlivá mléka, smetany, ovocné šťávy a nektary a další. Bioluminiscenční systém poskytuje rychlou informaci o kvalitě finálních produktů, detekuje ATP (adenosine triphosfate), který je bio-ukazatelem mikrobiologické kvality. Monitoring je určený ke zjištění přítomnosti/nepřítomnosti mikrobiologických kontaminantů u výrobků ošetřených UHT a ESL technologií.  
 

Ke staženíRada odborníka

novaLUM II - ATP luminometr

Luminometry na principu ATP jsou velmi dobrou a rychlou alternativou pro monitoring hygienicko-sanitačních opatření. Nabízejí univerzální kontrolu HACCP systému pomocí řady možných aplikací. Systém novaLUM II dokáže během pěti sekund detekovat i nejnižší úroveň kontaminace ATP. Ke kontrole jsou používány speciální detekční stěrové tampóny následně vyhodnocované v kontrolní cele. Určeny jsou ke kontrole stěrů z povrchů či technologií, přečištěných potrubních tras, výplachových vod, atd. Uplatnění nacházejí i při kontrole alergenů, verifikaci pasterace nebo screening pesticidů. Přístroje jsou vybaveny vyhodnocovacím softwarem, mají možnost připojení k PC, atd.  

Ke staženíRada odborníka

Gene-up

Gene-Up je moderní a spolehlivý analyzátor, který využívá analytickou metodu založenou na RT-PCR detekci alimentárních patogenů. Maximálně zjednodušený pracovní postup vám v kombinaci s uživatelsky jednoduchým přístrojem pomohou maximálně zefektivnit výtěžnost a produktivitu vaší laboratoře.

Metodika Gene-Up je díky své spolehlivosti a rychlosti vhodná jak do laboratoří v potravinářské výrobě tak i do kontrolních a dohledových laboratořích státní správy. Jeho široké využití v testování potravin jej činí vhodným nástrojem pro monitorování mikrobiální kvality potravinářských výrobků. 

Rada odborníka

CytoQuant – mobilní průtokový cytometr

CytoQuant® je první mobilní cytometr, který okamžitě ověří účinnost čisticích postupů ve vaší provozovně. Kvantifikuje bakterie a rezidua do 30 sekund. Použití čisticích prostředků ani teplota neovlivňují přesnost naměřených hodnot. 

Ke staženíRada odborníkaVideo

Naši odborní poradci

Tomáš Černý

Odborný poradceRegion ČRNapište nám+420 724 440 782
  • CytoQuant® - the world’s first mobile flow cytometer


Prohlédněte si video

Dokumenty ke stažení

Prosíme vyplňte kontaktní formulář a vyberte si dokumenty ke stažení.

ODESLAT

Potřebujete poradit? Napište námODESLAT FORMULÁŘ

SIOT Trade s.r.o. 
člen skupiny 
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

dodavatel laboratorního skla, spotřebního materiálu a
komplexního vybavení pro laboratoře
www.siot.cz

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.